16 februari 2015

ANBO: Juist wél flexibele AOW

Juist wél een flexibele AOW, waarbij mensen hun AOW eerder of later laten ingaan. Dat maakt pensionering meer flexibel en lost een aantal door dit en het vorige kabinet veroorzaakte problemen rondom de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd op. Versterken van de eigen regierol zou zich ook op het pensioenvlak moeten kunnen manifesteren. Dat heeft ANBO via het ANP in een eerste reactie laten weten op de afwijzende houding van dit kabinet tegenover een flexibele AOW.

Ongunstig voor de schatkist

Flexibele AOW is volgens staatsecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) duurder dan het huidige AOW-systeem en ingewikkelder voor de uitvoering. “Voor de arbeidsdeelname pakt het negatief uit”, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Ze reageert daarmee op een motie die in 2013 is aangenomen. Volgens haar stoppen veel senioren eerder met werken bij een flexibele AOW. En dat is ongunstig voor de schatkist, zeker op korte termijn. “Eerder ophouden is ook niet voor iedereen weggelegd, men moet zich dat wel kunnen permitteren.” Volgens Klijnsma kunnen mensen die langer willen doorwerken nu ook al hun AOW opsparen. Bovendien komt het kabinet met maatregelen om doorwerken na de AOW-leeftijd makkelijker te maken.

De maatschappij heeft niet stilgestaan

ANBO-directeur Liane den Haan: “De brief van Klijnsma bestaat alleen maar uit een opsomming waarom je geen flexibele AOW zou moeten invoeren. Er staan vreemde vergelijkingen in met Frankrijk en ze baseert sommige standpunten op redelijk antieke CPB-onderzoeken. Die onderzoeken dateren uit de tijd van het eerste AOW- en pensioenakkoord, toen de discussie zich vooral toespitste op de vroeg pensionering van mensen met een zwaar beroep. De maatschappij heeft niet stil gestaan; waar de overheid op andere vlakken meer zelfstandig functioneren van de burger verlangt, moet dat ook gelden bij het pensioendossier. Zie bijvoorbeeld de inbreng rondom de Nationale Pensioendialoog en de mogelijkheden voor meer persoonlijke keuzen die worden onderzocht. Die individualisering zou de overheid juist moeten promoten, door geen belemmeringen op te werpen voor de datum waarop je met pensioen kunt gaan.”

Geldverslindende regelingen schrappen

Klijnsma werkt volgens ANBO in haar brief een aantal scenario’s uit waarvan de basis in het Franse pensioensysteem wordt gezocht. Die vergelijking gaat nogal mank, omdat anders dan de AOW het volledige ouderdomspensioen in Frankrijk loongerelateerd is. Den Haan: “De kosten zullen inderdaad toenemen. Maar omdat we bij een flexibele AOW een aantal andere geldverslindende regelingen kunnen schrappen -de door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd noodzakelijke overbruggingsregeling bijvoorbeeld- zouden de extra uitgaven kunnen meevallen.”

Update 18-02-2015: 

Norbert Klein deelt de kritiek van ANBO op de afwijzende houding van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voor een flexibele AOW. De voormalig fractieleider van 50Plus en tegenwoordig onafhankelijk Tweede Kamerlid gaat een initiatiefwet schrijven waarin mensen de keuze hebben om eerder of later te stoppen met werken. Hiervoor gaat Klein praten met andere fracties en belangenorganisaties.