22 juli 2020

ANBO: inzet op wonen en welzijn voorkomt dat senioren zorg nodig hebben

Van alle 65-plussers in ons land heeft 78 procent geen of nauwelijks gezondheidsklachten. De overige senioren (22 procent) hebben gezondheidsklachten en moeite om de regie over hun leven te voeren. Dat blijkt uit een factsheet van Vektis. Om ervoor te zorgen dat het grootste deel van de ouderen niet of nauwelijks een beroep hoeft te doen op de zorg, moet er volgens ANBO vooral worden ingezet op wonen en welzijn.

De meeste senioren wonen tot op hoge leeftijd thuis. En die groep neemt snel toe. Volgens de laatste schattingen van het CBS zijn in 2030 bijna 4,3 miljoen mensen 65 jaar of ouder, dat zijn er 860 duizend meer dan in 2020.

Vijf keer meer zorg nodig

Van die grote groep ouderen woont, is slechts een relatief klein deel (17 procent) kwetsbaar (*). Van alle kwetsbare ouderen is tweederde vrouw, zo blijkt uit de factsheet van Vektis. De zorguitgaven van deze ouderen liggen tot bijna vijf keer (!) hoger dan bij niet-kwetsbare leeftijdsgenoten. Logisch, want mensen met zware gezondheidsklachten bezoeken vaker de huisarts of een specialist in het ziekenhuis. Ook krijgen zij vaker hulp thuis vanuit de wijkverpleging.

Sociale wijken dragen bij aan goed ouder worden

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het is fijn om te zien dat het overgrote deel van de senioren  relatief vitaal is. Wij zijn er van overtuigd dat dat niet alleen te maken heeft met hun gezondheid, maar ook met wonen en welzijn. Als we ervoor kunnen zorgen dat mensen in een geschikte woning kunnen wonen, met voorzieningen (zoals een supermarkt) en de mogelijkheid tot sociale contacten, dan kan dat bijdragen aan de vitaliteit van veel mensen. Aan goed ouder worden. En daarmee aan het beperken van de zorgkosten.”

Geschikte woonvormen bouwen

“Wij vinden dan ook dat er zo snel mogelijk moet worden geïnvesteerd in wonen en  wijke. Want er is nu al een tekort van meer dan 80.000 seniorenwoningen en dat aantal groeit alleen maar. We roepen gemeenten en woningcorporaties al jaren op om de handschoen samen op te pakken. Gelukkig beginnen verschillende gemeenten nu in te zien dat zij aan de slag moeten met het bouwen van nieuwe, geschikte woonvormen voor senioren. Zo heeft Amsterdam onlangs een convenant gesloten om extra woningen voor ouderen te realiseren. We hopen dat meer gemeenten dit ook gaan doen. Want alleen zo kunnen we voorkomen dat ouderen snel meer zorg en ondersteuning nodig hebben.”

Woonopgave per gemeente

ANBO en brancheorganisatie ANBO brachten eerder in kaart wat de woonopgave per Nederlandse gemeente.

Klik hier voor de woonopgave per gemeente

 

(*) Wat is kwetsbaarheid?

Sociaal Cultureel Planbureau geeft als definitie van kwetsbaarheid: ‘Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden)’.

man en vrouw in keuken