10 juli 2014

ANBO in Betonfonds en niet in Bouwfonds

Stef Borghouts wordt namens ANBO lid van het bestuur van het Pensioenfonds Betonproducten. Er bleken uiteindelijk geen verkiezingen nodig voor dit fonds: er waren twee geschikte kandidaten voor evenveel zetels. Borghouts (55) heeft ruime ervaring in de betonindustrie en de pensioenfondsen van deze bedrijfstak. Hij was eerder bestuurslid van het bedrijfspensioenfonds betonmortel en van het ondernemingspensioenfonds ENCI. Bij dat laatste fonds is hij inmiddels heringetreden: de vereniging van gepensioneerden van ENCI heeft hem gevraagd een vacature voor de gepensioneerden in het bestuur te vervullen.

Bas de Bruijn dankt stemmers

Bas de Bruijn wil alle 3092 gepensioneerden bij het Pensioenfonds voor de Bouw danken voor de steun die hij heeft gehad bij de verkiezingen voor het fonds. Hoewel een flink aantal, kwam De Bruijn toch te kort voor een plaats in het verantwoordingsorgaan. De Bruijn, die kandidaat stond namens ANBO, had uiteindelijk dertienhonderd stemmen meer moeten binnenhalen om een zetel te veroveren. “Maar ik heb met veel plezier meegedaan en ik ben blij dat meer dan drieduizend mensen op mij hebben willen stemmen.”

Naar overzicht
Inkomen