06 oktober 2014

ANBO in bestuur pensioenfonds bakkers

Stef Borghouts (55) is namens ANBO verkozen in het bestuur van het pensioenfonds voor de bakkers. De verkiezingen werden al in mei gehouden, maar de uitslag is nu pas openbaar omdat De Nederlandsche Bank (DNB) kandidaten toetst voor zij formeel worden benoemd. DNB heeft vandaag die goedkeuring afgegeven.

Ervaren pensioenbestuurder 

Borghouts was een van de drie kandidaten die dongen naar de bestuurszetel voor de sectie gepensioneerden. Hij won met circa tweederde van de stemmen. “Ik wil iedereen hartelijk danken voor hun steun en ga hard aan het werk om uw vertrouwen waar te maken”, zegt Borghouts, die eerder al namens ANBO zitting nam in het bestuur van het pensioenfonds voor betonproducten.

Pensioen voor huidige en toekomstige generatie 

Borghouts heeft als accountant, financieel directeur, consultant risk management en pensioenbestuurder een gedegen achtergrond. “Ik probeer het altijd simpel te houden, ook bij pensioenen. Het gaat om uw pensioen én om het pensioen van uw kinderen. Eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn leidend voor de keuzes die ik maak in mijn leven en dus ook bij de keuzes die er in het bestuur gemaakt moeten worden.”

 

Naar overzicht
Inkomen