5 januari 2020

ANBO in actie om te voorkomen dat duizenden ouderen huurtoeslag mislopen

Er zijn op dit moment al veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op huurtoeslag. En dat worden er nog veel meer, want vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag verruimd. Maar daar informeert de Belastingdienst mensen niet persoonlijk over. Daarom begint ANBO een voorlichtingscampagne en gaat ouderen helpen om te checken of ze recht hebben op huurtoeslag en hoe ze die kunnen aanvragen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Veel ouderen zijn er de afgelopen jaren qua inkomen op achteruit gegaan. Hun pensioen werd niet geïndexeerd terwijl de dagelijkse boodschappen en de kosten voor huur, zorg en energie wel hard zijn gestegen. Met de verruiming van de voorwaarden hebben meer mensen, waaronder ouderen, recht op huurtoeslag. En dat kan veel mensen financieel net wat meer ‘lucht’ geven. Wij vinden het belangrijk om deze groep daarom te wijzen op de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen.”

Voorwaarden huurtoeslag verruimd

Vanaf 1 januari van dit jaar hebben ongeveer 115.000 extra huishouders recht op huurtoeslag, waaronder veel ouderen. Het gaat om huishouders die tot dit jaar geen aanspraak konden maken op huurtoeslag. Dat komt omdat de harde inkomensgrens voor huurtoeslag vanaf 1 januari 2020 is verdwenen. Nu is het nog zo, dat iemand bij overschrijding van de maximale inkomensgrens met 1 euro, geen recht heeft op huurtoeslag. Vanaf dit jaar verdwijnt dit schokeffect; ook als iemand over de huidige inkomensgrens heen gaat, verlies hij/zij niet meteen het recht op huurtoeslag. Praktisch gezien verschuift de grens met ongeveer 5.000 euro.

Een voorbeeld:

Een alleenstaande AOW-er, met een inkomen van € 23.000 die per maand 600 euro huur en 12 euro servicekosten betaalt. In 2019 had deze AOW-er geen recht op huurtoeslag omdat het inkomen te hoog is. In 2020 is er recht op 171 euro huurtoeslag per maand!

Veel mensen kennen voorwaarden niet

Liane den Haan: ‘’Het probleem is dat veel mensen dit niet weten. En dus huurtoeslag mislopen. Mensen die in aanmerking komen voor een toeslag worden namelijk door de Belastingdienst niet actief benaderd. En daarom start ANBO met een voorlichtingscampagne om mensen op de verruimde voorwaarden voor de huurtoeslag te wijzen!”

Wat is het probleem?

De meeste mensen die in de nieuwe situatie recht hebben op huurtoeslag, beseffen dat (nog) niet. ANBO springt daarom in dit ‘gat’. Dat doen we op twee manieren:

  • Als er iemand van de ANBO Belastingservice bij een oudere thuis komt om te helpen bij het invullen van het belastingformulier. Onze consulent beoordeelt dan of iemand wel of niet recht heeft op huurtoeslag en kan (als dat wel zo is) helpen om dat te regelen.
  • Uiteraard maakt niet iedereen gebruik van de ANBO Belastingservice. En al die mensen lopen dus huurtoeslag mis. Daar willen we ook wat aan doen en daarom gaan we vanaf deze maand mensen oproepen om ons te bellen. Door het stellen van een aantal gerichte vragen, kunnen wij beoordelen of het zinvol is voor die persoon om huurtoeslag 2020 aan te vragen. Is het inderdaad zinvol, dan bieden we aan om iemand te helpen bij het aanvragen van de huurtoeslag.

Voor wie geldt dit?

Het gaat om mensen die door de verruiming van de regels recht op huurtoeslag krijgen. Mensen die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit de Dienst Toeslagen.

Lees ook het dossier toeslagen

In de pers

Verschillende media schreven over onze actie mbt de huurtoeslag: 

  • De Telegraaf. Klik hier om het artikel te lezen.
  • Lees hier het artikel bij de NOS.
Huisje op bankbiljetten - huurtoeslag