30 juni 2020

ANBO: huisartsen praat met kwetsbare patiënten over IC-opname

Dit weekend kopte De Telegraaf dat ouderen zich niet gehoord voelen over het wel of niet behandelen op een IC als er bij een pandemie een beddentekort zou ontstaan. ANBO is het hier mee eens: er moet niet óver ouderen worden gesproken, maar mét ouderen. Daarom roept ANBO huisartsen op om nú met kwetsbare patiënten het gesprek aan te gaan over hun laatste levensfase.

Terwijl de coronamaatregelen juist bedoeld zijn om ouderen te beschermen tegen besmetting met het virus, wordt hen niets gevraagd. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, geeft in De Telegraaf aan dat zij heel goed begrijpt dat ouderen willen dat er beter naar hen wordt geluisterd. En dat hun stem telt. Zeker als het gaat over het protocol Code Zwart voor IC’s. Daarin staat op welke manier artsen afwegingen moeten maken over wie er wel en wie niet een IC-plek krijgt als er een beddentekort op de IC ontstaan.

Mensen zelf de keuze laten maken

Liane den Haan in De Telegraaf: “Het protocol is een integer en doorwrocht stuk. Maar een leeftijdscriterium wijzen we af. We willen dat er gekeken wordt naar mensen met een medisch kwetsbare gezondheid. Dat kán een oudere zijn, maar hoeft niet. Daarnaast vinden wij dat mensen in staat moeten worden gesteld om op een rustig moment zelf hun afwegingen te maken over wel of geen IC-opname. Zonder dat er acute haast bij is. En daarom roepen wij huisartsen op om - nu het coronavirus wat meer onder controle is - met hun kwetsbare patiënten (ongeacht hun leeftijd) het gesprek aan te gaan over de ic-triage. Zodat mensen zelf kunnen beslissen.”

Klik hier voor het artikel in De Telegraaf

Naar overzicht
verpleegkundigen met brancard in ziekenhuis
Gezondheid