15 augustus 2015

ANBO helpt Asscher aan inkomensknoppen te draaien

ANBO heeft minister Asscher van Sociale Zaken verschillende oplossingen aangereikt om de koopkracht van ouderen te herstellen. Dit in aanloop naar de begrotingsbesprekingen van het kabinet die volgende week plaatsvinden. De seniorenorganisatie vindt het hoog tijd om het gat te dichten tussen de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en werkenden. 

Boter bij de vis

Uit bij het kabinet bekend koopkrachtonderzoek in opdracht van ANBO* blijkt dat gepensioneerden er tijdens de crisis zes keer harder op achteruit zijn gegaan dan werkenden. Het koopkrachtgat is deze week ook nog eens door het Centraal Planbureau (CPB) bevestigd. Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO: “Asscher heeft deze week gezegd, dat de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden niet meer in evenwicht is en dat hij ‘de minnen’ wil wegwerken. Volgens hem moet er ‘een faire en eerlijke koopkrachtverdeling komen’. Wij willen echter ‘boter bij de vis’ en de scheefgroei van de afgelopen jaren repareren. Dat kan door de verlaging van de ouderenkorting en de afschaffing van de ouderentoeslag die voor 2016 op stapel staan, naar de prullenbak te verwijzen. Bovendien moet de inkomensondersteuning AOW van €14,86, minimaal weer terug naar het niveau van 2009. Dat betekent € 36,45 per maand per AOW-gerechtigde. Ook willen we een financiële tegemoetkoming voor ouderen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. En het kabinet moet de nieuwe indexatieregels en onmogelijke inhaalindexaties opnieuw tegen het licht houden. En wat ons betreft gaat ook de in 2011 ingevoerde ‘Bosbelasting’ voor gepensioneerden op de helling. Zodat niet een steeds groter deel van de middeninkomens jaarlijks steeds zwaarder wordt belast. Dat alles trekt de scheve verhoudingen weer recht.”

Werkenden versus gepensioneerden

Volgens het ANBO-koopkrachtonderzoek nam in de periode 2008-2013 de koopkracht van werkenden 1,1 procent af, terwijl postactieven 6 procent minder te besteden hadden. Voor de groep middeninkomens is het verschil nog groter. De minste pijn zit bij de laagste inkomens (- 1,9 %), omdat de AOW in de bestudeerde periode wel is geïndexeerd. Deze groep is echter wel extra kwetsbaar voor hogere zorglasten. Het wegvallen van compenserende vergoedingen, zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten [Wtcg] en compensatie eigen risico [CER]) heeft in 2014 en 2015 aantoonbaar negatieve impact op de koopkracht, vooral bij de laagste inkomensgroepen onder de ouderen. De middeninkomens zijn bijzonder hard geraakt in hun besteedbaar inkomen, van -4,7 procent tot zelfs -12,8 procent bij inkomens boven de 50 mille. Belangrijkste oorzaak is het niet indexeren van de aanvullende pensioenen. 

Vinkentouw

Het CPB liet deze week weten dat de koopkracht van gepensioneerden in 2016 wederom met 1,1 procent afneemt. En dat het koopkrachtgat tegenover werkenden weer toeneemt. Den Haan: “Daarom willen we dat Asscher flink aan de inkomensknoppen gaat draaien. Flankerend beleid is geboden. En we blijven op het vinkentouw zitten! Want het kabinet benadrukt bij de koopkrachtplaatjes alleen de mediaan, terwijl die meeteenheid de werkelijkheid niet goed weergeeft. Met ons onderzoek is aangetoond dat je meerdere maten moet presenteren om een eerlijk beeld te schetsen. Daarom zijn diverse meetmethoden tot één geheel verweven in ons onderzoek. Bij nieuwe maatregelen kan de politiek zich nu baseren op reële cijfers.”

*Het ANBO-onderzoek ‘Koopkrachtontwikkeling postactieven’ is uitgevoerd door wetenschappers van ITS (verbonden aan de Universiteit Nijmegen) en SEO (Universiteit van Amsterdam), met in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van het CPB en de Universiteit Leiden. Lees een beknopte samenvatting van het onderzoek of de gehele onderzoeksrapportage.

Lees hier de brief aan minister Asscher

Lees hier het artikel van vandaag in het Algemeen Dagblad en de regionale dagbladen

Gratis e-book AOW of pensioen? Klik hier

 

Naar overzicht
Inkomen