26 mei 2021

ANBO heeft nieuwe Ledenraad

Per 1 juli heeft ANBO een nieuwe Ledenraad. Daarin zitten de 25 mensen die de meeste stemmen hebben gekregen van de leden van ANBO.

De Ledenraad is het hoogste democratische orgaan van ANBO. De raad houdt zich bezig met de meerjarenkoers van ANBO op strategisch niveau en stelt de meerjarenbegroting en jaarbegroting vast. Ook wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de Raad van Toezicht van ANBO.

De 25 leden zijn gekozen voor een periode van vier jaar. Het zijn:

 1. Gerard Aerts
 2. Gerard van den Akker
 3. Han Ceulen
 4. Hans Créton
 5. Erica Daams-Noya
 6. Gijs Dorresteijn
 7. Irma van Hattem-van Uffelen
 8. Inge den Heijer-Bodeutsch
 9. Corrie van den Ingh - van Wijk
 10. Corrie Kerssies-Kick
 11. Pieter van Keulen
 12. Trudy Larooij
 13. Ben Leistra
 14. Elias Niehot
 15. Abel Nijdam
 16. Ed Scheper
 17. Gerard Siep
 18. Jan-Wouter van Straaten
 19. Huguette Tichler-Schlemper
 20. Tjebbe Tip
 21. Martien van Veen
 22. Werner Veenendaal
 23. Ties Guitsen de Vries
 24. Sjaak van Vugt
 25. Wim Zwart Voorspuij

Hier vindt u een overzicht van alle kandidaten met een door henzelf geschreven toelichting.

Meer informatie leest u in het komende ANBO Magazine, dat eind juni verschijnt.

anbo-ledenraad.jpg