04 december 2020

ANBO heeft begrip voor voorrang kankerpatiënten

Ouderenorganisatie ANBO heeft er begrip voor dat kankerpatiënten eerder het coronavaccin willen hebben dan vitale zestigplussers. “Een gezond echtpaar van 62 jaar zal er echt geen moeite mee hebben dat een kankerpatiënt van 48 jaar vóór gaat. Helemaal niet als hij daardoor de laatste fase van zijn leven wél met zijn dierbaren kan doorbrengen. Je moet niet naar leeftijd kijken maar naar kwetsbare gezondheid,” aldus Atie Schipaanboord van ANBO.

Zolang er niet voldoende vaccins tegen corona zijn, moet er een keuze worden gemaakt. Na de bewoners en medewerkers van verpleeghuizen en de 60-plussers mét een medische indicatie, komen eerst de 60-plussers zónder medische indicatie aan de beurt. Maar de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) geeft vandaag aan dat twee derde van de mensen met kanker gevaccineerd wil worden en dat van deze groep ruim de helft graag voorrang wil krijgen. Bij de mensen die niet meer beter worden, ligt dat percentage nog hoger.

Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging bij ANBO: “Dat in het algemeen ouderen voorrang krijgen en er gekozen is voor de leeftijdsgrens van zestig is logisch. Dat uitgangspunt wordt ook gehanteerd bij de griepprik. Vanaf die leeftijd liggen de risico’s op de loer. Maar natuurlijk moet je vervolgens in de praktijk een afweging maken. Een huisarts kent zijn patiënten en kan dat prima doen. Een kankerpatiënt die nu thuis zit en het huis niet uit durft uit angst om besmet te raken, zit te springen om het vaccin. Helemaal in de terminale fase. In die omstandigheden moet je niet op leeftijd kiezen. Vitale ouderen zijn heel solidair met kwetsbare groepen. Die moet je als eerste beschermen, ongeacht hun leeftijd.”

Onderzoek NFK

Klik hier voor het bericht van NFK.

Naar overzicht
anbo-gezondheid-vaccineren-05
Gezondheid