4 maart 2015

ANBO: “Handhaaf ABP-compensatie AOW-partnertoeslag”

ANBO vindt evenals de FNV dat het ABP de compensatie voor de AOW-toeslag moet handhaven. “Het onaangekondigd schrappen kan leiden tot een enorme inkomensachteruitgang tot wel meer dan 500 euro per maand, terwijl men zich daar niet op voor heeft kunnen bereiden”, reageert ANBO-directeur Liane den Haan. ANBO heeft het ABP daar inmiddels op gewezen en zal dat via het ACOP (Algemene Centrale van Overheidspersoneel-waar ANBO deel van uitmaakt) ook aan de orde stellen in de Pensioenkamer; het overleg tussen werkgevers en werknemers over de ABP-regeling.

Alleen voor gepensioneerden die voor 1950 zijn geboren

Zo’n 20.000 ABP-gepensioneerden hebben afgelopen maand bericht ontvangen van het ABP-pensioenfonds, dat per direct hun ABP-aanvulling op de AOW-partnertoeslag zal komen te vervallen. Het gaat om gepensioneerden die voor 1 januari 1950 zijn geboren en van wie de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Heeft die partner geen of een klein inkomen, dan ontvangt de AOW-gerechtigde een AOW-partnertoeslag via de SVB. Wordt die AOW-partnertoeslag gekort of niet betaald, dan heeft de AOW-gerechtigde op basis van het ABP-pensioenreglement recht op een aanvulling/compensatie.

ABP wil de aanvulling/compensatie vanuit het pensioenfonds in lijn brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden voor de AOW-partnertoeslag. Daarin is sinds 2015 geregeld dat bij daling van het inkomen van de partner, geen herleving van uitbetaling partnertoeslag plaatsvindt. ABP vindt dat voor de aanvulling/compensatie vanuit het pensioenfonds dezelfde rechten moeten gaan gelden.