04 juni 2019

ANBO: gemengde gevoelens bij principeakkoord pensioenen

ANBO heeft gemengde gevoelens bij het principeakkoord over de pensioenen dat vandaag tot stand is gekomen. We zijn redelijk positief over het feit dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt en de maatregelen die er komen voor mensen met een zwaar beroep. Maar het principeakkoord roept ook ernstige vragen op. De kans dat pensioenen moeten worden gekort lijkt kleiner, maar is niet van tafel.

Hoofdonderwerpen principeakkoord

Het principeakkoord over de pensioenen heeft vier hoofdonderwerpen. Wij laten ze hier de revue passeren.

 1. Het nieuwe pensioenstelsel.
  In het voorstel voor een nieuwe pensioenstelsel mag worden geïndexeerd bij een dekkingsgraad boven de 100 procent. Er hoeven dus niet (zoals nu het geval is) buffers te worden opgebouwd. Sneller indexeren is positief. Er staat tegenover dat er ook sneller wordt gekort, als de dekkingsgraad onder de 100 procent komt.

  Op dit moment moeten fondsen korten als de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over twaalf maanden) vijf jaar lang de 104,3 procent niet heeft gehaald. Voor de metaalfondsen zou dat volgend jaar zijn en voor ABP en Zorg en Welzijn in 2021. Een klein voordeel in de overgangsregeling: er hoeft in elk geval niet te worden gekort als de dekkingsgraad zich tussen de 100 en 104,3 procent bevindt. De dreiging van korten als de dekkingsgraad onder de 100 procent komt, blijft overeind.

  De marktrente blijft de rekenrente voor de pensioenfondsen. ANBO vindt dat een ernstig gebrek, want de historisch lage rekenrente hangt als een molensteen om de nek van de fondsen. Een prudente rekenrente van 2 tot 2,5 procent zou een beter beeld van de gezondheid van een fonds geven. Dan zou er eerder kunnen worden geïndexeerd voor werkenden en gepensioneerden. Dat is zeer teleurstellend te noemen.

  Bovendien zou er dan ook ruimte komen voor de afschaffing van de doorsnee-opbouw van werkenden. Feitelijk betekent de oplossing dat er de komende jaren vier procent minder geïndexeerd kan worden. (Wij komen hier voor nadere uitleg in de komende tijd op terug).
 1. De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog.
  Twee jaar lang blijft de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden (de huidige AOW-leeftijd) en daarna gaat die in stapjes naar 67. Wij begrijpen dat dat in 2025 gebeurt. Vervolgens gaat de AOW-leeftijd omhoog met acht maanden per extra levensjaar. Nu is elke stijging van een jaar levensverwachting meteen een jaar extra werken. ANBO is hier in principe positief over.

 2. Sectoren krijgen de vrijheid om maatregelen te nemen om mensen met een zwaar beroep eerder te laten stoppen met werken.
  Over een bedrag van het minimumloon per jaar (circa 19000 euro) hoeft geen boete te worden betaald. ANBO is daar in beginsel positief over, maar vraagt zich wel af of bijvoorbeeld de zorg hiermee afdoende is geholpen. Dat gaan we in de komende tijd nader bestuderen.

 3. Mensen die nu geen pensioen opbouwen, zoals zzp’ers of bedrijven die niet onder een cao vallen, wordt de facto niet veel geregeld. De minister heeft wel eerder toegezegd hier aandacht aan te besteden. In Nederland bouwen inmiddels naar schatting 1,5 miljoen werkenden (zzp’ers, uitzendbureaus, payrollers, ‘witte vlekken’) te weinig pensioen op. ANBO vindt dat zeer zorgelijk.

Vervolg

ANBO gaat de komende tijd het principeakkoord nader bestuderen en volgt alle ontwikkelingen op dit gebied. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Reactie ANBO op Radio 1

In NPO Radio 1-programma Nieuws en Co reageerde onze woordvoerder Bernadet Naber op het principeakkoord. Het item was net na het 18.00 uur journaal:

Luister het fragment hier terug

Naar overzicht
Inkomen