19 mei 2020

ANBO: gelukkig weer meer sociale contacten mogelijk

Vanavond maakte het kabinet bekend dat een aantal coronamaatregelen worden versoepeld. Zo kan er vanaf 25 mei in meer verpleeghuizen bezoek worden ontvangen en kunnen mensen vanaf 1 juni weer naar de dagbesteding. En gelukkig mogen ook thuiswonende ouderen weer bezoek thuis ontvangen. ANBO is blij met deze versoepelingen, maar wijst erop dat we voorzichtig moeten blijven.

Ook is het belangrijk strategisch na te gaan denken hoe we omgaan met een eventuele tweede corona-golf in het najaar. De economie en samenleving nog een keer op slot zetten is funest.

Bezoek in meer verpleeghuizen: op 1,5 meter afstand

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Het is heel fijn dat de bezoekregeling die bij 25 verpleeghuislocaties is gestart, goed verloopt. Daardoor kunnen er vanaf 25 mei op meer locaties mensen op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Een kus of knuffel kan helaas nog niet, maar we kunnen in ieder geval weer op bezoek.”

Bezoek bij andere verpleeghuizen

Veel verpleeghuizen die nog geen bezoek binnen kunnen ontvangen, hebben gelukkig wel alternatieve bezoekmogelijkheden: in een aparte ruimte met een tussenraam kunnen familie en verpleeghuisbewoners elkaar toch zien en spreken. Liane den Haan: ”Een goed alternatief totdat alle verpleeghuizen weer bezoek kunnen ontvangen En het is beter dan helemaal geen bezoek.”

Goed dat dagbesteding weer begint

Voor thuiswonende ouderen met onder meer dementie is structuur en dagbesteding heel belangrijk. Daarom is het heel fijn dat vanaf 1 juni de dagbesteding weer open gaat. Dat zorgt er ook voor dat mantelzorgers even op adem kunnen komen. Zeker omdat ook de taxi’s die mensen daar de dagbesteding brengen en weer ophalen, ook weer op 1 juni kunnen starten.

Onduidelijkheid en inconsistentie

Liane den Haan: “Er zijn nog steeds veel dingen onduidelijk. Zo vragen veel ouderen zich af of ze hun kleinkinderen mogen zien en of ze mogen oppassen. En het kabinet is niet consistent in het beleid wie wanneer beschermingsmiddelen moet dragen. Waarom is dat in het openbaar vervoer en het bijzonder vervoer bijvoorbeeld verplicht, terwijl zorgmedewerkers niet altijd beschermingsmaterialen hoeven te dragen? Wij vinden als ANBO dat het kabinet daar één duidelijke en consistente lijn in moet trekken die ook begrijpelijk is voor mensen. En duidelijker moet communiceren wat er wel en wat er niet kan.”

ANBO: betere voorlichting over coronamaatregelen

ANBO heeft vanaf 11 maart een speciale telefoonlijn voor ouderen. We hebben al duizenden telefoontjes beantwoord, want heel veel mensen hebben praktische vragen over het coronavirus. Zeker na het bekend maken van nieuwe maatregelen of een versoepeling daarvan, staat de telefoon bij ons roodgloeiend. Goede voorlichting hierover, ook nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, is dus echt van groot belang. 

Vrijwilliger met boodschappen bij ouderen thuis, sociaal contact