23 maart 2020

ANBO: Geen paniek zaaien over pensioen; uitkeringen dit jaar gegarandeerd

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving en wellicht ook op onze pensioenen. Vanuit verschillende partijen wordt nu al geëist om aan het einde van het jaar gepensioneerden te compenseren. ANBO is het hier niet mee eens. Laten we geen paniek zaaien; de pensioenuitkeringen zijn tot eind dit jaar gegarandeerd.

“Of pensioenkortingen voor de deur staan, weten we pas op 31 december van dit jaar. Je weet niet in hoeverre de economie zich dan heeft hersteld. Dan moet ook het nieuwe pensioenstelsel klaar zijn. Dat er ongerustheid bestaat, begrijp ik, maar het is veel te vroeg om nu te gaan staan roepen om compensatie”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

ANBO is betrokken bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. “Natuurlijk houden wij de vinger aan de pols dat het stelsel eerlijk uitpakt voor alle generaties. Eventuele soepelere regels kunnen kortingen ook voorkomen. Het huidige stelsel is te rigide, dat zeggen we al jaren,” zegt Den Haan.

Economie overeind houden

“Tegelijkertijd mogen we de ogen niet sluiten voor de omstandigheden. Het is voor iedereen van belang dat de economie zo snel mogelijk herstelt van de desastreuze gevolgen van het coronavirus. Het is goed dat het kabinet alles uit de kast haalt om de economie overeind te houden. Daar moeten we ons op concentreren. De inkomens van gepensioneerden zijn tot volgend jaar gegarandeerd, terwijl vele werkenden nu met angst en beven naar hun baan kijken. Daar ligt voor het kabinet de prioriteit.”

Dit jaar geen kortingen

ANBO vindt dat onnodig en zeer voortijdig paniek wordt gezaaid over pensioenen. Tot volgend jaar zal er niet worden gekort, ook niet tussentijds in de huidige crisissituatie, zo heeft ook pensioenuitvoerder APG vorige week nog eens bevestigd.

Eind vorig jaar heeft minister Koolmees zich soepel getoond om ‘onnodige kortingen’ te voorkomen. ANBO wil graag ook nu weer graag met hem meedenken als de nood aan de man komt, want natuurlijk moeten gepensioneerden niet nog verder achterop komen. “Samen met kabinet en sociale partners moeten we aan het eind van het jaar beoordelen hoe de situatie dan is. Nu zetten we eerst alles op alles om met elkaar het kabinet te steunen om de coronacrisis te bestrijden.”

Euromunten en eurobiljetten