10 juli 2014

ANBO furieus over afkoop klein pensioen

“Onbegrijpelijk en unfair” vindt ANBO de draai die staatssecretaris Klijnsma heeft gemaakt bij de afkoop van kleine pensioenen. “Door juridisch geneuzel krijgen gepensioneerden bij de afkoop van een klein pensioen de deksel op hun neus”, zegt directeur Liane den Haan.

Pensioenfondsen bieden deelnemers aan om een klein pensioen, tot € 458,06, in één keer af te kopen. Dat is efficiënter, omdat het relatief duur is om elke maand een heel klein bedrag van hooguit tientjes over te maken. Voor deelnemers kan het aantrekkelijk zijn om het bedrag in één keer te krijgen.

Gevolgen partner- en huurtoeslag

Voor de fiscus is een voorwaarde dat het kleine pensioen niet mag worden uitbetaald voor de ingangsdatum van de AOW. Maar die datum verschuift elk jaar met enkele maanden, terwijl pensioenfondsen vaak in regelingen nog hebben staan dat de pensioenleeftijd 65 jaar is. De pensioenfondsen zeggen dat het administratief niet haalbaar is om een andere uitbetalingsdatum dan 65 jaar te kiezen. Probleem is dat het eenmalig extra inkomen voor de AOW-leeftijd consequenties kan hebben voor bijvoorbeeld de partnertoeslag en de huurtoeslag, hoewel die laatste schade op verzoek kan worden gerepareerd. 

Oplossing

Duizenden mensen die de eenmalige afkoop hadden geaccepteerd waren daarvan de dupe. Per saldo hielden zij nauwelijks iets over van het opgebouwde kapitaaltje. Pensioenfederatie, Sociale Verzekeringsbank en de belastingdienst hadden daarom in mei een oplossing gevonden voor het probleem: de gepensioneerden zouden niet meer de dupe zijn van deze regeling. Volgens de Pensioenfederatie werd deze oplossing bereikt in een overleg onder verantwoordelijkheid van Klijnsma. De staatssecretaris heeft echter in een brief aan de Kamer nu afstand genomen van de nieuwe regeling en de schuld bij de pensioenuitvoerders gelegd. Zij moeten het zelf maar oplossen. 

Ongehoord

“Ongehoord dat gepensioneerden nu de dupe zijn van dit geschil”, vindt Liane den Haan. “Zij maken part noch deel uit van het probleem, maar betalen wel de rekening. En er is maar een partij die profiteert: de overheid, die incasseert.” Ten onrechte ligt de bal nu bij de pensioenfondsen. “Natuurlijk zouden die een oplossing kunnen bieden. Maar als de politiek enerzijds voortdurend waarschuwt tegen het maken van te hoge kosten bij de pensioenfondsen, worden die op deze manier door diezelfde politiek wel onnodig op kosten gejaagd. En die kosten worden uiteindelijk ook betaald door de deelnemers. Wat nu gebeurt is onbegrijpelijk voor de mensen met een klein pensioen. Waarom bij hen nog honderden euro’s afpakken?”

Ook de Pensioenfederatie neemt vandaag met harde woorden afstand van de draai van Klijnsma. ANBO hoopt dat de tweede kamer Klijnsma zal bewegen om zich minder star op te stellen en alsnog de gevonden oplossing van Pensioenfederatie, SVB en belastingdienst uit te voeren.

 

Naar overzicht
Inkomen