17 november 2023

ANBO en PCOB zetten koers voort naar fusie

De Ledenraden van zowel ANBO als PCOB hebben groen licht gegeven voor het voortzetten van de ingezette koers naar fusie.

De toenemende samenwerking tussen PCOB en ANBO in de landelijke belangenbehartiging, met name op gebieden als wonen, zorg en koopkracht, heeft geleid tot deze vruchtbare beslissing. "De krachtenbundeling is logisch," zegt Pieter van Keulen, voorzitter van ANBO's Ledenraad. "Door elkaars krachten te benutten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland," voegt Henk Zieleman, voorzitter van de Ledenraad van PCOB eraan toe. Op 21 december 2023 wordt het fusievoorstel  vastgesteld door beide Ledenraden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen ANBO en PCOB per 1 januari 2024 fuseren.

Krachtenbundeling

Op 16 november kwamen de Ledenraden van PCOB en ANBO in het Baken in Woerden bijeen om te spreken over de aanstaande fusieplannen. De bespreking leidde tot een constructieve discussie en brede steun onder de leden. Zij gingen met elkaar en met beide besturen in gesprek. Veel leden erkennen de voordelen van een krachtenbundeling. Beoogd directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging ANBO-PCOB is Anneke Sipkens.

Langgekoesterde wens

Het is een langgekoesterde wens van ANBO en PCOB om samen één krachtige vereniging te vormen. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om gezamenlijk op te komen voor de belangen van senioren en de dienstverlening aan leden te verbeteren. In de context van een versnipperd veld van belangenbehartiging zien ANBO en PCOB dit als de weg voorwaarts om ook voor de senioren van de toekomst van betekenis te zijn.

Vragen en antwoorden

Wat zijn de drijfveren achter deze fusie?

In toenemende mate merken we dat we meer kunnen bereiken wanneer we onze krachten bundelen én dichtbij voor onze leden activiteiten kunnen organiseren, belangenbehartigen en een levendige vereniging kunnen zijn. Onze medewerkers trekken steeds meer met elkaar op, met name op het gebied van de grotere dossiers (wonen, zorg, koopkracht) in de landelijke belangenbehartiging. Samen, met het benutten van elkaars krachten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland.

Hoe gaan de huidige leden van PCOB en ANBO profiteren van de fusie?

Samen worden we nog sterker en krachtiger in de belangenbehartiging. We bouwen samen verder aan een landelijke seniorenvereniging met een stevig en vitaal lokaal netwerk in het land en zijn we een belangrijke gesprekspartner in Den Haag. Door onze krachten te bundelen kunnen we daarnaast innoveren en onze dienstenverlening aan leden verbeteren. Zoals het uitgeven van een mooi magazine, een informatieve website en diensten zoals belastinghulp aan huis.

Hoe zorgen jullie dat de identiteit en waarden van beide organisaties behouden blijven na de fusie?

ANBO en PCOB hebben beiden een grote verscheidenheid aan identiteiten. We zoeken naar een nieuwe eenheid in deze verscheidenheid. Ieder individueel lid brengt immers een eigen unieke identiteit met zich mee en brengt deze ook in. Onderling ruimte en respect voor ieders identiteit en kernwaarden staan dan ook voorop. We betrachten zorgvuldigheid en houden het gesprek met de leden hierover gaande.

Wat is het belang van de lokale afdelingen?

De 240 lokale afdelingen van PCOB zijn lokaal verankerd. Ook ANBO-leden hebben behoefte aan aan activiteiten op lokaal niveau naast hun oriëntatie op de kracht van de landelijke organisatie. De nieuwe vereniging zal een dienstverlenende rol spelen in het verbinden van leden: aan elkaar, aan de lokale afdelingen en vice versa.

Verandert er iets voor leden?

Nee, er verandert voor leden helemaal niets. Alle diensten waarop leden rekenen, blijven doorgaan.

Wat gebeurt er met de contributie voor 2024?

De contributie blijft 48 euro per jaar (of 4 euro per maand). Meer informatie over het lidmaatschap leest u hier.

Blijven alle ledenvoordelen bestaan?

Ja, alle ledenvoordelen blijven bestaan.

Kan ik nog wel gebruikmaken van de ANBO Belastinghulp?

Jazeker, de Belastinghulp van ANBO gaat gewoon door en vele duizenden leden worden zoals altijd geholpen met de aangifte. Deze service zal in 2025 voor alle leden van ANBO-PCOB ter beschikking komen.

Blijft het ANBO Zorgcollectief bestaan?

Ja, het Zorgcollectief blijft bestaan.

Geldt hetzelfde voor het Adviesteam?

Uiteraard blijft het Adviesteam bestaan.

Waar staan de letters PCOB voor?

PCOB staat voor Protestants Christelijke Ouderen Bond.

Welke invloed heeft de christelijke achtergrond van PCOB voor mij als lid?

PCOB heeft een christelijke achtergrond, ANBO behartigt de belangen van senioren al sinds 1900. Beide verenigingen staan midden in de maatschappij. Onze leden dragen hun unieke identiteit bij en we streven naar eenheid in verscheidenheid, waarbij we ieders achtergrond respecteren.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

ANBO en PCOB puzzel