21 december 2023

ANBO en PCOB kiezen unaniem voor fusie

De Ledenraden van ANBO en PCOB hebben vandaag unaniem ingestemd met een fusie. Dat betekent dat zij vanaf 1 januari 2024 samen verdergaan onder de naam ANBO-PCOB. Hiermee zijn zij de grootste landelijke belangenbehartiger voor senioren.

In aanloop naar het fusiebesluit trokken ANBO en PCOB al steeds vaker samen op. “In het licht van huidige maatschappelijke uitdagingen vinden we het van groot belang met vereende kracht op te komen voor de belangen van senioren”, aldus Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van de nieuwe vereniging.

Prioriteit voor ANBO-PCOB is om de stem van senioren stevig te laten horen in de politiek. Met de dubbele vergrijzing in het vooruitzicht zullen vraagstukken rondom ouder worden in toenemende mate de politieke agenda moeten gaan bepalen. Door samen te werken in de Seniorencoalitie hebben ANBO en PCOB onder andere op koopkracht, pensioen, wonen en zorg al laten zien dat zij een goede vuist kunnen maken in Den Haag. Die beweging willen zij de komende jaren gaan versterken. Dat doen zij door in gesprek te blijven met de doelgroep en actief bij hen op te halen wat er speelt en welke behoeften er zijn.

Het aanspreekpunt

De krachtenbundeling betekent ook dat de dienstverlening aan leden naar een hoger niveau wordt getild. Met diensten zoals de Belastinghulp, vrijwilligers die komen helpen aan huis, een mooi magazine en een actuele website weet ANBO-PCOB nu al in te spelen op vragen en behoeften die er bij senioren spelen in verschillende levensfasen. Deze dienstverlening aan leden zal de komende periode worden uitgebouwd. Sipkens: “We willen uitgroeien tot het aanspreekpunt voor senioren over alle onderwerpen die voor hen van belang zijn.”

Ontmoeten en samenzijn

De ruim 200 lokale afdelingen van ANBO-PCOB, die verspreid zijn over het land, vormen samen het kloppend hart van de vereniging. Op tal van plekken in Nederland komen senioren bijeen om activiteiten met elkaar te ondernemen en samen te zijn. Dit bloeiende verenigingsleven zal worden gekoesterd en versterkt. ANBO-PCOB wil leden verder ondersteunen in het ontmoeten en samenzijn. Ook wordt gebouwd een levendige online gemeenschap zodat senioren ook gemakkelijk digitaal contact kunnen leggen.

Hieronder het tekenmoment van de nieuwe fusie-organisatie door Anneke Sipkens, per 1 januari directeur-bestuurder van ANBO-PCOB.

Vragen en antwoorden

Wat zijn de drijfveren achter deze fusie?

In toenemende mate merken we dat we meer kunnen bereiken wanneer we onze krachten bundelen én dichtbij voor onze leden activiteiten kunnen organiseren, belangenbehartigen en een levendige vereniging kunnen zijn. Onze medewerkers trekken steeds meer met elkaar op, met name op het gebied van de grotere dossiers (wonen, zorg, koopkracht) in de landelijke belangenbehartiging. Samen, met het benutten van elkaars krachten, kunnen we nog meer betekenen voor senioren in Nederland.

Hoe gaan de huidige leden van PCOB en ANBO profiteren van de fusie?

Samen worden we nog sterker en krachtiger in de belangenbehartiging. We bouwen samen verder aan een landelijke seniorenvereniging met een stevig en vitaal lokaal netwerk in het land en zijn we een belangrijke gesprekspartner in Den Haag. Door onze krachten te bundelen kunnen we daarnaast innoveren en onze dienstenverlening aan leden verbeteren. Zoals het uitgeven van een mooi magazine, een informatieve website en diensten zoals belastinghulp aan huis.

Hoe zorgen jullie dat de identiteit en waarden van beide organisaties behouden blijven na de fusie?

ANBO en PCOB hebben beiden een grote verscheidenheid aan identiteiten. We zoeken naar een nieuwe eenheid in deze verscheidenheid. Ieder individueel lid brengt immers een eigen unieke identiteit met zich mee en brengt deze ook in. Onderling ruimte en respect voor ieders identiteit en kernwaarden staan dan ook voorop. We betrachten zorgvuldigheid en houden het gesprek met de leden hierover gaande.

Wat is het belang van de lokale afdelingen?

De 240 lokale afdelingen van PCOB zijn lokaal verankerd. Ook ANBO-leden hebben behoefte aan aan activiteiten op lokaal niveau naast hun oriëntatie op de kracht van de landelijke organisatie. De nieuwe vereniging zal een dienstverlenende rol spelen in het verbinden van leden: aan elkaar, aan de lokale afdelingen en vice versa.

Verandert er iets voor leden?

Nee, er verandert voor leden helemaal niets. Alle diensten waarop leden rekenen, blijven doorgaan.

Wat gebeurt er met de contributie voor 2024?

De contributie blijft 48 euro per jaar (of 4 euro per maand). Meer informatie over het lidmaatschap leest u hier.

Blijven alle ledenvoordelen bestaan?

Ja, alle ledenvoordelen blijven bestaan.

Kan ik nog wel gebruikmaken van de ANBO Belastinghulp?

Jazeker, de Belastinghulp van ANBO gaat gewoon door en vele duizenden leden worden zoals altijd geholpen met de aangifte. Deze service zal in 2025 voor alle leden van ANBO-PCOB ter beschikking komen.

Blijft het ANBO Zorgcollectief bestaan?

Ja, het Zorgcollectief blijft bestaan.

Geldt hetzelfde voor het Adviesteam?

Uiteraard blijft het Adviesteam bestaan.

Waar staan de letters PCOB voor?

PCOB staat voor Protestants Christelijke Ouderen Bond.

Welke invloed heeft de christelijke achtergrond van PCOB voor mij als lid?

PCOB heeft een christelijke achtergrond, ANBO behartigt de belangen van senioren al sinds 1900. Beide verenigingen staan midden in de maatschappij. Onze leden dragen hun unieke identiteit bij en we streven naar eenheid in verscheidenheid, waarbij we ieders achtergrond respecteren.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

AANMELDEN

Mensen met het nieuwe ANBO-PCOB-logo