14 februari 2012

ANBO eist objectieve criteria bij huisbezoek SVB

Onaangekondigde huisbezoeken voor AOW’ers, zonder dat er een gerichte verdenking van uitkeringsfraude is. Het voorstel voor een nieuwe regeling voor de huisbezoeken, dat staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde, is volkomen onduidelijk en enkel gestaafd op een subjectieve beoordeling van controleurs. ANBO eist goede, objectieve criteria, zodat er bijvoorbeeld eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of niet. Zo zou de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die o.a. de AOW uitkeert en de rechtmatigheid controleert, de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt moeten nemen voor controle. "Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn", aldus Liane den Haan, directeur van ANBO.

Proefproces
ANBO heeft zich eerder verzet tegen de huisbezoeken van de SVB, die in het leven geroepen zijn door toenmalig staatssecretaris Aboutaleb. Ook de rechter maakte korte metten met de huisbezoeken van sociaal rechercheurs. ANBO spande in 2007 een proefproces aan tegen de SVB. Al jaren worden mensen beticht van uitkeringsfraude, terwijl daar geen sprake van is. Controle en handhaving gebeurt op basis van giswerk naar de tijd die mensen met elkaar doorbrengen, en de boodschappen die zij delen. Zelfs de SVB zelf heeft geen idee wat de criteria voor 'het delen van een huishouden' zijn, zo bleek uit een uitzending die ANBO maakte met VARA’s Ombudsman.

Den Haan: "Het gaat niet alleen om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen. De regels moeten zó in elkaar zitten dat het voor zowel burger als wetgever duidelijk is wie zich aan de regels houdt en wie niet." Onnodige verdenking van uitkeringsfraude is zinloos, traumatisch voor de zogenaamde verdachte en kost onnodig veel geld, volgens ANBO. De boetes zijn torenhoog, en richten onnoemelijk veel emotionele en financiële schade aan. "De Tweede Kamer debatteert over een voorstel waar twijfel en willekeur automatisch zijn ingeweven. De Kamerleden zouden er goed aan doen even te kijken naar de voorstellen die ANBO al in maart 2011 deed, en vervolgens een fatsoenlijke regeling van de staatssecretaris te eisen.”

Naar overzicht
Inkomen