20 januari 2020

ANBO-directeur in Volkskrant: ‘Bouwen voor ouderen niet sexy genoeg’

Zaterdag 18 januari 2020 publiceerde de Volkskrant een interview met Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Insteek van het gesprek was het rapport van de commissie van Wouter Bos over de zorg voor thuiswonende ouderen. Conclusie van het rapport: er is een gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. “Dat weten we al jaren. We moeten stoppen met praten en aan de slag met oplossingen, aldus Den Haan.”

Demografische ontwikkelingen

Het gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen is al vijftien jaar een thema dat wordt genegeerd, zegt Liane den Haan van ANBO in de Volkskrant. “Wij voorspelden al in 2005 dat met de verdwijning van de ‘bejaardenhuizen’ een grote behoefte zou ontstaan aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen (of willen) wonen, en die ook niet in aanmerking komen voor een verpleeghuis. Dat was gewoon een vertaling van de demografische ontwikkelingen.”

Pronken met kantoorpanden

Overheden en woningcorporaties zijn -ondanks deze voorspellingen- niet aan de slag. Veel gemeenten hebben überhaupt niet nagedacht over de gevolgen van de vergrijzing voor de woningbouw. Den Haan: “Gemeenten pronken liever met fraaie kantoren of eengezinswoningen. Woningen voor ouderen zijn gewoon niet sexy.”

Regelgeving

Daarnaast is ook de regelgeving vaak een probleem die de bouw van nieuwe woonvormen in de weg staat. Den Haan vertelt in de Volkskrant over een wethouder die de aanvraag voor een zogenoemde kangoeroewoning – de aanbouw bij een bestaande woning ten behoeve van ouderen – had afgewezen vanwege de richtlijnen voor ‘woondichtheid’ in het betreffende gebied. “Dat moet en kan anders. Want als we willen dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen, dan moeten ze kunnen verhuizen naar nieuwe woonvormen. Naar een geschikte woning in de buurt van anderen en voorzieningen, zoals een supermarkt en een bushalte. Daar moeten gemeenten zo snel mogelijk mee aan de slag. Regels of niet.”

Lees hier het hele interview in de Volkskrant

Naar overzicht
Liane den Haan
Wonen