01 juni 2012

ANBO blij met terugkeer PGB in 2013

Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen vanaf 2013 het geld niet meer op hun eigen rekening gestort. Het geld wordt beheerd door een instantie, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringbank (SVB). Zij controleren de kosten van de persoonlijke zorg, en regelen de uitbetaling. ANBO is blij met de terugkeer van de PGB, maar betreurt dat dit zogeheten trekkingsrecht nodig is om in de rechtmatigheid van de PGB te garanderen. ANBO vindt dat de rechtmatigheid al in een eerder stadium gegarandeerd zou moeten zijn, namelijk op het moment dat de indicatie voor een PGB wordt uitgegeven.

ANBO-directeur Liane den Haan zei eerder dat "eigen regie cruciaal is voor mensen die zorg nodig hebben. Het afschaffen van de PGB's staat lijnrecht tegenover het beleid en de maatschappelijke wens om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, met alleen de noodzakelijke zorg en ondersteuning."  

Betuttelend

Sinds 2003 ontvangen mensen met een PGB het aan hen toegekende budget rechtstreeks op hun rekening. Hiermee kunnen zij zelf de zorg inkopen die zij nodig achten. De verantwoording en de controle op de rechtmatigheid gebeurt achteraf. Voor 2003 beheerde de SVB ook al het budget. Mensen met een PGB moesten aangeven welke zorgverleners zorg verrichtten, en hoeveel uur zorg er werd ingekocht. Dit systeem is afgeschaft omdat het betuttelend zou zijn.

Volgens Per Saldo, de belangenvereniging met een PGB, is de herinvoering van het trekkingsrecht noodzakelijk. Strenge voorwaarden moeten fraude en oneigenlijk gebruik tegengaan. Bovendien zegt Per Saldo dat 40 procent van de huidige 130.000 budgethouders opziet tegen papierwinkel die een PGB met zich mee brengt.

ANBO vindt het kwalijk dat oneigenlijk gebruik op zo'n grote schaal mogelijk is. Een goede inschatting van het aantal uren benodigde zorg en de inzet van het PGB zou fraude aan de voorkant kunnen voorkomen, zodat de PGB geeft waar hij voor bedoeld is: het overeind houden van de eigen regie. Nu is de indicatiestelling telefonisch of schriftelijk, terwijl een persoonlijk gesprek en een beoordeling van de persoonlijke situatie veel meer duidelijk brengt.

Gezondheid