06 december 2018

ANBO blij met impuls verkeersveiligheid

Ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) stellen een nieuw actieplan op om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het doel: nul verkeersslachtoffers. Het plan, het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) bevat veel onderwerpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar het SPV zet ook in op een betere bestuurlijke afstemming tussen rijk, provincies en gemeenten.

Relatief veel ouderen

"Voor ANBO is van belang dat de meest kwetsbare verkeersdeelnemers een prominente plek hebben gekregen in het SPV", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Dat sluit goed aan bij de cijfers over ongevallen in het verkeer, waar relatief veel ouderen bij zijn betrokken." ANBO riep afgelopen maand nog op tot meer inzet op een veiliger weginrichting. 

Meer aandacht voor de weg 

Beïnvloeden van gedrag van verkeersdeelnemers neemt een prominente plek in het plan in. Den Haan: "De kans op succes zit wat ANBO betreft op dit punt. We moeten komen tot een beter gedrag in het verkeer; dat zal een grote impuls zijn voor een betere verkeersveiligheid." ANBO neemt een actieve rol in om haar leden zo veilig mogelijk aan het verkeer te kunnen laten deelnemen.

Naar overzicht
Mensen steken zebrapad over
Wonen