11 juni 2020

ANBO blij met essay SCP over gelukkig ouder worden

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde vandaag het essay ‘Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving’ van Dr. Cretien van Campen. Het essay geeft op een genuanceerde manier aan hoe geluk los moet worden gezien van leeftijd. ANBO is blij met dit essay omdat het aansluit bij onze visie dat goed en gelukkig ouder worden samenhangt met van waarde zijn voor anderen.

Van Campen geeft aan dat het beleven van geluk niet leeftijdsgebonden is, maar veel meer te maken heeft met de overgang van zelfstandigheid naar afhankelijkheid. Mensen kunnen bij het ouder worden langzaam afhankelijker worden, maar hoeven – ondanks hun beperkingen – niet minder gelukkig te zijn. Uit onderzoek blijkt dat oudere mensen zich gelukkiger voelen als ze goed met hun toenemende kwetsbaarheid kunnen omgaan, actief blijven en sociale contacten kunnen onderhouden. Maar het gevoel van geluk wordt vooral bepaald door van betekenis te kunnen zijn voor anderen en deel te blijven uitmaken van de samenleving. 

Van waarde voor anderen

Liane den Haan van ANBO: “Ik vind het heel goed dat dit essay laat zien hoe belangrijk het is om mensen op hun mogelijkheden aan te spreken. En niet op hun kwetsbaarheid of beperkingen. Het is belangrijk om ouderen bij de samenleving te betrekken en het gevoel te laten behouden dat ze er toe doen. Dat sluit aan op hoe wij naar ouder worden kijken en wat wij doen om mensen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Onder meer in ons visiedocument ‘En we leven nog lang en gelukkig’.”

“Het is heel spijtig dat ouderen in de coronacrisis op leeftijd worden gestigmatiseerd en beperkt  in hun bewegingsvrijheid. Zelfs op zo’n manier dat er al wordt gesproken over een 50-min, 60-min samenleving. Hierdoor ontstaat een hele negatieve teneur. Mensen worden in een sociaal isolement geplaatst en buiten de samenleving geplaatst.”

Ouderen betrekken bij de samenleving

Op dit moment is de helft van de Nederlandse bevolking 50 jaar of ouder. We kunnen dan ook niet op de vergrijzing heen. Daarom is het extra belangrijk dat mensen hun rol in de samenleving kunnen blijven vervullen en niet aan de zijlijn staan. Goed ouder worden betekent zinvol ouder worden. Dit hangt nauw samen met plezier, persoonlijke ontwikkeling en ertoe blijven doen in de samenleving.

Lang leven en gelukkig leven

In ANBO magazine nr. 3 van 2017 publiceerde ANBO al een interview met Cretien van Campen over goed en gelukkig ouder worden. In dat interview gaf hij aan hoe belangrijk het is om een goede balans te vinden tussen een lang leven en een gelukkig leven. Naast gezondheid zijn relaties, een positieve houding, prettig wonen, mobiliteit en hobby van belang. Kwetsbaarheid kan deels heel goed worden opgevangen door prettig samen met anderen te wonen, buurthulp en toepassing van allerlei technologische mogelijkheden zoals ehealth. Maar ook handige appjes en spraaktechnologie.

Klik hier voor de essay van Cretien van Campen (SCP)

Klik hier voor het visiedocument van ANBO richting 2030: 'En we leven nog lang en gelukkig'

ANBO blij met essay scp over gelukkig ouder worden