30 januari 2017

ANBO blij met bredere steun flexibele AOW

ANBO is blij dat de FNV zich nu zo nadrukkelijk vóór een flexibele AOW uitspreekt. Vanmorgen in De Telegraaf zei de FNV dat werknemers vier jaar eerder of laten moeten kunnen stoppen met werken. ANBO heeft zich steeds uitgesproken voor een meer flexibele AOW, nadat een forse meerderheid van de werkende leden aangaf meer zelf te willen beslissen wanneer zij stoppen met werken. “Een hervorming van deze omvang heeft veel steun nodig. Goed dat de FNV zich achter dat streven schaart”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. In de Tweede Kamer is de flexibele AOW vorige week besproken en toen is via een motie van PvdA-Kamerlid John Kerstens aan het kabinet gevraagd met concrete oplossingen te komen voor specifieke groepen, bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen en/of zwaar werk, die wel eerder wíllen stoppen, maar daardoor een lagere AOW krijgen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) af te wachten vóór het kabinet reageert.

Wat is het FNV-plan?

De FNV stelt voor om een zogeheten doorwerkbonus van 2000 euro per jaar in het leven te roepen, die mensen vanaf hun 60e kunnen opsparen om de inkomensachteruitgang te compenseren. Belemmeringen in de belastingsfeer die nadelig zijn voor mensen die eerder stoppen, moeten verdwijnen. Ook moet er via de cao een spaarpotje komen en moet er aandacht komen voor deeltijdpensioen. Ook daarover spraken de ANBO-leden zich vorig jaar positief uit. Lees het hele FNV-plan. In deze documenten is niet duidelijk hoe de financiering van het plan geregeld is. 

Centrale vraag wordt: ‘Hoe dan?’

Directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO ziet dat de discussie zich verplaatst van ‘niet doen’ naar ‘hoe dan?’: “Hoewel ik het gebrek aan enthousiasme over dit onderwerp niet begrijp, zie ik dat er nu een inhoudelijke discussie gevoerd wordt. Namelijk: hoe maken we een flexibele AOW-leeftijd mogelijk? Dat past ook bij deze tijd: zelf beslissen wanneer je met pensioen gaat. Een flexibele AOW past ook bij de koers van de overheid: meer eigen regie op wonen, zorg en werk.”

ANBO voorstander van flexibele AOW

Uit een eerdere peiling van ANBO over flexibele AOW gaf 70 procent van de werkende respondenten aan voor flexibele AOW te zijn. Nog eens 60 procent is voor deeltijd-AOW. De voornaamste redenen die aangeeft is keuzevrijheid in het algemeen (70 procent van de respondenten), de eigen regie bij het kunnen bepalen op welke leeftijd men stopt met werken (80 procent). Dertig procent vindt een vaste leeftijd om te stoppen met werken niet meer van deze tijd. Mensen maken zélf hun keuze. Dat doen ze op allerlei terreinen en dat wil men ook op het gebied van de AOW. De overheid kan hierin niet achterblijven. Niet nu zij zich steeds verder terugtrekt en steeds meer eigen verantwoordelijkheid van burgers wenst. Zij moet daarbij een dienstbare rol innemen waarbij zij keuzevrijheid stimuleert en faciliteert.

Lees hier de brief die ANBO eerder aan de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer heeft gestuurd.