02 januari 2020

ANBO bij RTL Z over groot tekort seniorenwoningen

Ook in 2020 zetten we ons in om ervoor te zorgen dat er gewerkt wordt aan voldoende passende woningen voor ouderen. Want die woningen zijn er nu vaak niet. Daardoor vereenzamen veel ouderen en vinden er ongelukken in huis plaats. RTL Z maakte een uitzending over het belang van een geschikte woning voor ouderen; met Liane den Haan van ANBO, en Peter Prak van De Knarrenhof (levensloopbestendige woningen voor ouderen).

In de uitzending van RTL Z roept Liane den Haan van ANBO gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te pakken en om samen met woningcorporaties aan de slag te gaan met nieuwe woonvormen voor ouderen.

Liane den Haan: “Doordat de verzorgingshuizen zijn verdwenen, is er een groot gat ontstaan tussen het eigen huis en het verpleeghuis. Mensen hebben een steeds zwaardere medische indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een plek in een verpleeghuis. Daardoor blijven ze langer thuis wonen, vaak in een ongeschikte woning, ook wanneer het eigenlijk niet meer kan. En daardoor belanden ze vaker op de spoedeisende hulp. Of moeten ze straks bij hun kinderen gaan wonen, omdat het thuis niet meer gaat. Dat kan toch in een land als Nederland niet waar zijn?”

Gemeenten hebben woonopgave niet in beeld

“De oplossing zit er niet om mensen meer zorg te geven, maar in het bouwen van voldoende geschikte woningen. Want als mensen goed wonen, maken ze minder gebruik van zorg. Er is berekend dat het Rijk 45 tot 60 miljoen euro aan zorgkosten kan besparen als we kunnen voorkomen dat mensen thuis vallen. Maar dan moeten we wel zorgen er genoeg seniorenwoningen zijn. Nu zitten tienduizenden ouderen gevangen in veelal te grote woningen, omdat gemeenten te weinig oog hebben voor wat zij nodig hebben. Mensen willen heus wel verhuizen en kleiner gaan wonen, maar er is geen passende woning voor ze.”

Nieuwe woonvormen

Passend betekent: in hun vertrouwde buurt met een eigen voordeur en noodzakelijke voorzieningen als supermarkt, huisarts en OV dichtbij. “De nadruk moet op wonen en welzijn liggen, en niet op zorg”, zegt Liane den Haan. “Mensen willen niet betutteld worden. Het institutionele van het verzorgingshuis willen zij niet meer. Maar ze willen wel deel uitmaken van een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken.”

Ook starters profiteren

Er zijn in Nederland al wel goede woonvormen voor ouderen, zoals De Knarrenhof. Maar die woonvormen zijn er onvoldoende en lang niet overal. Dat komt omdat de meeste gemeenten onvoldoende zicht hebben op de leeftijdsopbouw van hun inwoners en omdat ze woonleefvisie hebben hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Den Haan: “Bij de te krappe woningmarkt gaat het bijna altijd over jonge starters die geen huis kunnen krijgen. Terwijl het gebrek aan passende woningen voor ouderen veel schrijnender is. En als je ouderen aan een passende woning helpt, dan profiteren de jongeren ook, omdat de doorstroming op de woningmarkt weer op gang komt. Vandaar onze oproep aan gemeenten: ontwikkel een woonleefvisie en ga alsjeblieft snel aan de slag!”

Bekijk hier de uitzending van RTL Z

Naar overzicht
Liane den Haan bij RTL Z
Wonen