01 augustus 2019

ANBO bij RTL Nieuws: respijtzorg moet in elke gemeente toegankelijk zijn

Voor mantelzorgers is het belangrijk dat zij af-en-toe even op adem kunnen komen. Dat kan alleen als er tijdelijke opvang (logeerzorg of respijtzorg) is voor de mensen die zij verzorgen en ondersteunen. Er zijn al verschillende aanbieders van deze uitgebreide vorm van respijtzorg, maar de wispelturigheid van gemeenten speelt hen parten. Gemeenten mogen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf bepalen welke voorwaarden zij stellen voor hulp en zorg, en respijtzorg wordt maar al te vaak als een 'luxe' gezien.

In het RTL Nieuws van dinsdag 30 juli werd aandacht besteed aan het belang van respijtzorg. ANBO’s woordvoerder Bernadet Naber gaf in een reactie aan dat het belangrijk is dat deze vorm van zorg in alle gemeenten toegankelijk wordt voor de mensen die het nodig hebben.

Bekijk hier de reactie van ANBO bij RTL Nieuws: het item start bij 16 min. 25

 

Naar overzicht
Gezondheid