13 januari 2020

ANBO bij Kassa: schaf leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen af

Zaterdag 11 januari 2020 besteedde het consumentenprogramma Kassa aandacht aan het feit dat ouderen meer betalen voor hun autoverzekering vanwege hun leeftijd of door verzekeraars zelfs worden geweigerd. Volgens verzekeraars komt dat omdat ouderen een hoger risico vormen. Terwijl dat niet blijkt uit schadecijfers van het Verbond van Verzekeraars. ANBO vindt leeftijdsdiscriminatie een slechte zaak waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen.

Cijfers van het Verbond van Verzekeraars laten zien dat het gemiddelde schadebedrag van iemand van 85 jaar weinig verschilt van het schadebedrag van iemand van 35 jaar oud. Terwijl die 85-jarige wel gemiddeld bijna twee keer zoveel premie voor zijn/haar autoverzekering betaalt dan iemand van 35 jaar. Daarnaast blijkt dat ruim 40 procent van alle verzekeraars een leeftijdsgrens hanteert en oudere mensen dus een autoverzekering weigert.

ANBO in actie

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij horen regelmatig van leden dat ze geweigerd worden als ze een autoverzekering willen afsluiten. Of dat de premie die ze moeten betalen, veel hoger ligt vanwege hun leeftijd. Dat is leeftijdsdiscriminatie en niet goed te praten. Zeker omdat uit de cijfers blijkt dat er die groep niet veel meer schade rijdt. Overigens vindt er niet alleen leeftijdsdiscriminatie plaats bij autoverzekeringen. We krijgen ook telefoontjes van leden over het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, over het gedrag van banken als iemand een hypotheek, persoonlijke lening of doorlopend krediet wil aanvragen. En er zijn autobedrijven die ouderen weigeren als het om een private lease-contract gaat. Wij verzetten ons tegen leeftijdsdiscriminatie op al deze zaken. Dat moet echt van de baan!”

Auto voor veel mensen belangrijk

Bij Kassa wijst ANBO erop dat juist ouderen al jaren minder te besteden hebben doordat hun pensioen niet meer is geïndiceerd, terwijl veel kosten (zoals boodschappen, huur, energie- en zorgkosten) wel sterk zijn gestegen. En zij worden dus ook financieel geraakt door verzekeraars vanwege hun leeftijd. Terwijl de auto voor veel ouderen heel belangrijk is. Op die manier kunnen zij mobiel blijven.

Wat doet ANBO?

Wij blijven er bij de Europese Unie op aandringen om de wetgeving die is voorbereid om deze vorm van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken, door te voeren. Helaas duurt dit al erg lang, doordat verzekeraars een lobby voeren tegen deze nieuwe wetgeving.

Klik hier om de uitzending van Kassa te bekijken

Klik hier voor meer informatie over autoverzekeringen

Naar overzicht
CBR vertraging
Inkomen