17 december 2019

ANBO bij Kassa over ouderenzorg in Nederland

Het consumentenprogramma Kassa besteedde deze week aandacht aan de sluiting van een kleine verpleeghuis in Montfoort. Een opmerkelijke beslissing, want overal in het land worden de wachtlijsten van verpleeghuizen alleen maar langer. En terwijl er overal meer verpleeghuisplekken nodig zijn, verdwijnen die in Montfoort. Hoe zit dat? Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, gaf bij Kassa aan wat mogelijk oplossingen zijn.

'Chronisch personeelstekort'

Trudy Prins, bestuurder van zorginstelling Rijnhoven, geeft bij Kassa aan dat sluiting van het verpleeghuis ‘De Bloesemhof’ in Montfoort onvermijdelijk is. Naast de 400.000 euro die er jaarlijks bij moet om het verpleeghuis open te houden, kampt De Bloesemhof met een chronisch tekort aan vast personeel. Voortdurend moeten dure uitzendkrachten worden ingehuurd.

Andere oplossingen nodig

Veel zorgorganisaties hebben net als in Montfoort een groot tekort aan personeel. Met de toenemende vergrijzing en vraag naar zorg wordt dat probleem alleen maar groter. In 2040 zullen er 5 miljoen ouderen zijn, een verdubbeling van het aantal nu. En op dit moment wachten al zo’n 17.000 mensen die intensieve nodig hebben op een plek in een verpleeghuis. Het is dus heel belangrijk dat zorgorganisaties werken aan behoud van personeel. Als de werksfeer goed is, medewerkers gecoacht en begeleid worden en de bestuurder betrokken is, dan zorgt dat ervoor dat medewerkers minder snel uitstroomt.

Daarnaast geeft ANBO al langer aan dat de oplossing niet zit in het verlenen van nog meer zorg aan ouderen, maar om in te zetten op de volgende zaken:

  • voldoende geschikte woningen voor ouderen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • meer inzet op wijkverpleging zodat mensen goede zorg en ondersteuning thuis krijgen
  • en op meer gebruik van technologie (domotica).

ANBO: behoefte aan gemeenschap

Liane den Haan gaf daarop bij Kassa een toelichting: “Om de problemen in de ouderzorg het hoofd te bieden moet veel meer worden ingezet op het zo lang mogelijk thuis houden van ouderen met een zorgbehoefte. En dat vergt een intensieve samenwerking van gemeenten, zorginstellingen en de zorgverzekeraars. Hoe meer je ‘aan de voorkant’ voorkomt dat ouderen zwaardere zorg nodig gaan hebben, hoe minder de druk wordt op de zorg in ziekenhuizen en uiteindelijk ook verpleeghuizen. Dit betekent ook een groter beroep op mantelzorgers. Wat we meer en meer nodig gaan hebben zijn hechte gemeenschappen waar mensen bij elkaar leven en voor elkaar zorgen. In woningen die geschikt zijn voor senioren. En waar de professionele zorg ook dichtbij is. Een gemeenschap zoals die Montfoort.”

Uitzending Kassa terugkijken

Bekijk hier de uitzending van Kassa

Naar overzicht
ouderenzorg
Wonen