10 mei 2022

ANBO behoudt stem binnen pensioenfonds ABP

ANBO blijft vertegenwoordigd binnen het pensioenfonds ABP. Bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft Pim Golta genoeg stemmen gekregen om er namens ANBO zitting in te nemen.

Nu heeft ANBO twee zetels in de geleding van gepensioneerden in het VO van het ABP. Bij de verkiezingen vier jaar terug had ANBO het geluk dat een restzetel aan ANBO toeviel. Mede door de grote concurrentie is dat dit keer niet het geval.

Belangrijke rol

Het VO speelt een belangrijke rol binnen een pensioenfonds. De leden adviseren het bestuur over het beleid en beoordeelt elk jaar achteraf of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan.

ANBO vindt het belangrijk dat iemand namens onze leden kan meepraten. “Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten de fondsen de komende jaren belangrijke beslissingen nemen”, zegt ANBO’s pensioendeskundige Willem Reijn. “Wij willen als deskundige en onafhankelijke fractie scherp controleren hoe er met de belangen van onze leden wordt omgegaan.”

Stuk hoger

In totaal mochten ruim twee miljoen deelnemers en gepensioneerden van het ABP hun stem uitbrengen. De opkomst onder gepensioneerden lag met bijna 13 procent een stuk hoger dan bij de actieve deelnemers (5,5 procent).

Het nieuwe Verantwoordingsorgaan bij het ABP wordt op 1 juli geïnstalleerd.

ANBO deed ook mee aan de verkiezingen bij het pensioenfonds Bouw (bpfBOUW). Helaas is hier geen ANBO-vertegenwoordiger gekozen voor het Verantwoordingsorgaan.

In Memoriam Pim Golta 9 juni 2022

ANBO heeft het verdrietige bericht ontvangen dat Pim Golta op donderdag 9 juni plotseling is overleden. Pim Golta was een trouwe pensioenvertegenwoordiger van ANBO, als lid van de ANBO-pensioencommissie en als lid van het Verantwoordingsorgaan van ABP. Hij was net herkozen en zou per 1 juli aantreden voor een nieuwe termijn. Het heeft helaas niet zo mogen lopen. ANBO dankt Pim voor zijn werk en gedenkt hem als een aardige, sociale en deskundige man.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

ANBO behoudt stem binnen pensioenfonds ABP