6 januari 2021

ANBO: artsen aan zet bij code zwart

Wat doen we als er nog maar één bed op de intensive care van een ziekenhuis beschikbaar is en er twee vergelijkbare patiënten binnenkomen? Die discussie is momenteel volop in het nieuws. ANBO vindt dat de artsen aan zet zijn.
Beschermende kleding - coronavirus

Corona maakt dat we in Nederland al langere tijd discussiëren over code zwart. Dat is het rampscenario dat het door het virus zo uit de hand loopt in de ziekenhuizen, dat er geen plek meer is op de intensive care.

De artsen hebben een draaiboek gemaakt voor het geval deze zeer uitzonderlijke situatie zich zou voordoen.

  • Eerst wordt gekeken naar medische argumenten: wie heeft de beste kans op goed herstel?
  • Vervolgens naar hoe lang iemand op de ic zal liggen: patiënten die naar verwachting een korte ic-opname nodig hebben, die gaan vóór.
  • Pas dáárna gaan in het uiterste geval jongere generaties voor oudere generaties (een situatie waarvan overigens verwacht wordt dat die niet zal voorkomen).

Het kabinet was het met het laatste niet eens en wilde een verbod op leeftijdsselectie. Maar de Tweede Kamer heeft dat voorstel nu weggestemd.

In een eerste reactie op het draaiboek had ANBO destijds aangeven natuurlijk tegen leeftijdselectie te zijn. Want in het algemeen zijn wij tegen iedere vorm van leeftijdsdiscriminatie en daar zullen wij altijd tegen blijven strijden.

Maar bij code zwart gaat het om zo’n extreme situatie dat wij - net als de Tweede Kamer – vinden dat de politiek de keuze aan de artsen moet laten. Wij hebben er inmiddels uitgebreid over gesproken met artsen en hebben er vertrouwen in dat zij het zeer zorgvuldig zullen doen. 

ANBO is ervan overtuigd dat artsen - in zulke buitengewoon uitzonderlijke omstandigheden - dit soort complexe en moeilijke afwegingen het beste kunnen maken. Hun draaiboek is ook zeer overwogen, integer en zorgvuldig tot stand gekomen. Verder verwachten wij dat ouderen begrip hebben voor de keuzes van de artsen als ze die goed uitleggen.

Gelukkig is er nog lang géén sprake van code zwart. Ook niet als de coronacijfers de komende periode verder zouden stijgen. En mocht het onverhoopt wel zo ver komen, dan wordt er dus eerst gekeken naar medische omstandigheden.

leeftijd mag geen afweging zijn in draaiboek beddentekort IC