29 oktober 2012

ANBO: afschaffing zorgtoeslag positief

ANBO is positief over de afschaffing van de zorgtoeslag, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat meldt de grootste belangenorganisatie voor senioren in een eerste reactie op het akkoord van VVD en PvdA. Een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie moet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars op kwaliteit gaan concurreren, in plaats van op prijs. ANBO heeft steeds gepleit voor deze stap.

Over de verdere bezuinigingen op zorg is ANBO minder positief. Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO: “Mensen moeten meer zelf gaan betalen. Dat kan in bepaalde gevallen ook niet anders. Het akkoord spreekt van versoberde dienstverlening en beperkte aanspraken. Maar de gemeenten krijgen ook verregaande beleidsvrijheid en worden verantwoordelijk voor een flink deel van de ouderenzorg. In voorgaande jaren is gebleken dat gemeenten, die ook nog eens gekort worden in hun budget, die taken niet zomaar over kunnen nemen. Bovendien verdwijnt hiermee het vanzelfsprekende recht op zorg. Mensen zijn dan afhankelijk van de voorzieningen die de gemeenten treffen. Dat is onacceptabel voor een rijk land als Nederland.”

Update

ANBO is sterk voorstander van het afschaffen van de zorgtoeslag en vóór een inkomensafhankelijke zorgpremie. Echter, deze uitvoering is ingewikkeld en legt zware lasten bij de middeninkomens. In het plan van VVD en PvdA is sprake van een te grote inkomensdaling. Bovendien gaat de kwaliteit van zorg niet omhoog en wordt de transparantie niet verbeterd. Sterker, de concurrentie tussen zorgverzekeraars verdwijnt, omdat de prikkels om beter te doen ontbreken. Ten slotte bleek uit een berekening van De Telegraaf dat de administratieve lasten ruim 60 miljoen euro bedragen, terwijl de administratieve lasten van de zorgpremie 'maar' 15 miljoen euro waren. De zorg wordt niet beter, de solidariteit tussen de hogere en lagere inkomens wordt aangetast en bovendien levert dit plan geen enkele besparing op.

Maatwerkoplossingen

ANBO is ook niet te spreken over de ‘maatwerkoplossing’ voor huishoudelijke hulp. “We kunnen alles wel maatwerk noemen, maar de voorziening wordt behoorlijk uitgekleed. Slechts weinigen kunnen er dan nog gebruik van maken.”

Belastingschijven

De verlaging van de hoogste belastingschijven kan de goedkeuring van ANBO wegdragen. “Wij hadden vragen over de inkomenspositie van AOW’ers als er opeens slechts twee belastingschijven zouden komen, zodat de Commissie Van Dijkhuizen adviseerde. Dat lijkt nu niet het geval te zijn”, aldus Den Haan. ANBO vindt daarnaast dat de belastinghervorming nog iets verder zou kunnen gaan, door ook de AWBZ en de AOW te fiscaliseren. ANBO is bijzonder positief over het afschaffen van de voorschotregeling om de verhoging van de AOW-leeftijd financieel te compenseren.

Pijnlijk

Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering wordt ingekort naar 24 maanden. Dat is pijnlijk voor alle werknemers, ook al wordt er voor oudere werknemers een minimaal vangnet opgetuigd. ANBO vindt het teleurstellend dat niet wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarktpositie van 55-plussers. Den Haan: “Wij vrezen voor een kennisvacuüm, nu jong en oud niet van elkaar kunnen leren. De continuïteit van de bedrijven is gebaat bij de kennis en ervaring van oudere werknemers. Daar geen werk van maken is een gemiste kans.”

Ten slotte is ANBO blij met de voorgenomen pro-Europese houding van het Kabinet.

Naar overzicht
Gezondheid