02 mei 2016

ANBO aangesloten bij Deltaplan Dementie

ANBO heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Daarin bundelen organisaties de krachten om op te komen voor mensen met dementie. Samen werken ze aan betere dementiezorg en doen ze onderzoek om dementie te voorkomen en misschien ooit zelfs te genezen. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij willen ouderen en hun familie helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven. Beginnende dementie moet tijdig worden gesignaleerd en bij de zorg voor dementerenden moet welbevinden en menswaardigheid voorop staan. Daar maakt ANBO zich binnen het Deltaplan hard voor.”

Risico van onopgemerkte dementie

Dementie als aandoening zal steeds vaker voor gaan komen. Dat komt onder meer door de ‘dubbele vergrijzing’: er komt een groot cohort senioren aan én ouderen blijven steeds langer in leven. “Naast die ontwikkeling wonen senioren steeds langer zelfstandig,” vervolgt Den Haan. “Dat is overheidsbeleid, maar ook de wens van mensen zelf. Een goede zaak, maar er bestaat helaas een verhoogd risico dat mensen met beginnende dementie te lang over het hoofd worden gezien.”

ANBO draagt bij

Den Haan: “Voor de omgeving is het soms moeilijk om goed met dementerenden om te gaan. ANBO richt zich op het ondersteunen van familie door de inzet van sociaal netwerkers die bezoekjes brengen en ANBO consulenten voor de meer inhoudelijke adviezen. Daarnaast geeft ANBO voorlichting over het voorkomen van ouderenmishandeling en geeft handvatten hoe te handelen als er mogelijke signalen van beginnende dementie zijn.”

Naar overzicht
Gezondheid