28 januari 2015

Alles over leeftijdsdiscriminatie in ANBO Magazine

De Raad van Europa vindt dat Nederland meer moet doen tegen leeftijdsdiscriminatie, onder door meer regelgeving te maken. ANBO is het daar helemaal mee eens. Daarom in ANBO Magazine #1 van 2015 een uitgebreid over leeftijdsdiscriminatie. Hieronder een kleine selectie van de vragen die beantwoordt worden.    

Welke vormen van leeftijdsdiscriminatie zijn er?

De bekendste is discriminatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Ook als u een product of dienst wilt afnemen, kunt u op leeftijdsdiscriminatie stuiten. Denk aan een autoverzekering. Voor sommige autoverzekeringen moet u op basis van uw leeftijd aanzienlijk meer premie betalen. Uiteraard maakt het ANBO-schadecollectief bij verzekeringen geen leeftijdsonderscheid. Nog een voorbeeld: u wilt een nieuwe hypotheek afsluiten. Meestal geldt daarvoor een leeftijdsgrens van 75 jaar; daarboven lukt het niet meer. Sommige verzekeraars laten senioren meer betalen voor aanvullende zorgverzekeringen. U kunt ook te maken krijgen met leeftijdsdiscriminatie als u vrijwilligerswerk doet – u moet bijvoorbeeld stoppen als u 80 wordt.

Wat zijn de regels omtrent leeftijdsdiscriminatie?

Discriminatie is bij wet verboden. Artikel 1 van de Grondwet zegt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Leeftijdsdiscriminatie is niet afzonderlijk in de Grondwet opgenomen. Er is wel een aparte wet die leeftijdsdiscriminatie op het werk bestrijdt en voorkomt: de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL). Het verbod op leeftijdsdiscriminatie geldt voor allerlei aspecten van werk: werving, selectie, aanstelling, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden, bevordering en ontslag. Tegen de leeftijdsgrenzen die banken en verzekeraars stellen, is op dit moment weinig te ondernemen. Er zit al jaren Europese regelgeving in de pen, maar die lijkt niet van de grond te komen. 

Kan ik een klacht indienen?

Overweegt u zwaardere stappen? Als u wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat beoordeelt dan de zaak. De adviezen van het college worden in de praktijk meestal opgevolgd. Als uw klacht gegrond wordt verklaard, kunt u als u wilt nog naar de rechter. De rechter is verplicht om het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens te laten meewegen in zijn vonnis. Mogelijk krijgt u ook een schadevergoeding toegewezen. Overigens kunt u ook een gerechtelijke procedure starten zónder eerst te klagen bij het College voor de Rechten van de Mens.

 

Lees hier het hele artikel.