24 januari 2013

Alleen lage inkomens compensatie AOW-gat

Alleen mensen met een inkomen tot 150 procent van het minimumloon krijgen compensatie voor het AOW-gat dat ontstaat door verhoging van de AOW-leeftijd. Dat staat in een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken donderdag naar de Tweede Kamer stuurt. Het kabinet schiet daarmee nog altijd schromelijk te kort.

In de kou

"De staatsecretaris heeft de aangekondigde overbruggingsregeling verruimd ten opzichte van de regeling in het regeerakkoord. Desondanks laat het kabinet nog altijd een groot aantal mensen in de kou staan; alleen mensen met een uitkering tot ongeveer € 2.200 vallen onder de regeling", aldus ANBO. Vutters die boven die grens uitkomen – en dat kan om een paar tientjes gaan - vallen nog steeds buiten de boot.

Geen mogelijkheid om te sparen

De overgangsregeling is een direct gevolg van de veel te snelle verhoging van de AOW-leeftijd waartoe vorig jaar met het vijfpartijenakkoord is besloten. Met die verhoging komen mensen met een Vut-uitkering of prepensioen in de financiële problemen. De uitkering stopt namelijk bij 65 jaar, terwijl de AOW dan nog niet ingaat. ANBO stelt dat de mensen voor een voldongen feit geplaatst zijn; men kan geen maatregelen meer treffen om het ontstane gat tussen het einde van Vut of prepensioen en het begin van de AOW te dichten.

11.000

Het inkomen van deze groep wordt aangevuld tot bijstandsniveau. Volgens Klijnsma gaat het dit jaar om zo’n 11.000 mensen. Dat worden er komende jaren steeds minder.