19 april 2016

Al bijna 7000 e-cards verstuurd aan het kabinet

In één dag tijd zijn er bijna 7000 e-cards verstuurd aan het kabinet. Sinds gisteren is ANBO de campagne ‘Stop het koopkrachtverlies van gepensioneerden’ gestart om aandacht te vragen voor het inkomensverlies van gepensioneerden. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij zijn heel blij dat zoveel mensen onze actie al hebben gesteund. Het is belangrijk dat zo veel mensen een signaal afgeven aan het kabinet. Alleen op die manier kunnen we zorgen dat er iets veranderd.”

Vooral gepensioneerden met hoge zorgkosten de dupe 

Met name gepensioneerden met middeninkomens en gepensioneerden met hoge zorgkosten hebben sinds het uitbreken van de crisis in 2008 te maken met een inkomensterugval. Dit komt onder andere door het niet indexeren van de aanvullende pensioenen en in sommige gevallen zelfs het korten op de pensioenen. Ook zijn gepensioneerden de dupe van het stapelen van maatregelen. Met name als het gaat om zorgkosten zoals een hoge eigen bijdrage.

Veertig procent heeft niet genoeg aan pensioeninkomen

“Nu de economie weer aantrekt profiteren zij niet mee van het economisch herstel. Dat kan niet. Economisch herstel is van ons allemaal”, zegt Den Haan. “Uit een onlangs gehouden peiling blijkt dat ruim veertig procent niet genoeg heeft aan het pensioeninkomen. Daarvan zegt nog eens dertig procent dat zij niet meer kunnen bezuinigen, omdat de financiële rek eruit is. Dat is heel zorgwekkend.”

Gerichte oplossing nodig

ANBO pleit voor gerichte oplossingen voor degene die het het hardst nodig hebben. Zo zou het kabinet bijvoorbeeld kunnen kijken of er voor mensen met hoge zorgkosten een zorgvergoeding zou kunnen komen. 

Stuur ook een e-card aan het kabinet en laat uw stem horen!

Inkomen