30 mei 2016

Afschaffen blauwe envelop toeslagen vertraagd

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft afgelopen vrijdag besloten de digitalisering van het berichtenverkeer over de definitieve toekenningsbeschikking toeslagen (DT) met een jaar te vertragen tot medio 2017. Hij wil eerst wachten op een debat met de Tweede Kamer over een rapport van de Nationale Ombudsman. Die heeft, evenals de Belastingservice Ouderenbonden, duizenden klachten ontvangen van mensen die berichten niet digitaal willen of kunnen ontvangen.

Digitaal waar het kan

“ANBO vindt evenals de Nationale Ombudsman, dat er altijd een alternatief moet blijven voor digitaal contact met de overheid”, legt Liane den Haan uit. De directeur-bestuurder van ANBO vervolgt: “Digitalisering mag niet ten koste mag gaan van de rechtszekerheid van burgers. De belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen zijn uit het oog verloren. Niet iedereen is digitaal vaardig of heeft geld om een computer aan te schaffen. Ook speelt privacy een rol: als je hulp moet inschakelen om je post te kunnen lezen, moet je iemand inzage geven in je persoonlijke en fiscale gegevens. Bovendien worden veel mensen hierdoor afhankelijk van derden en verliezen ze hun zelfredzaamheid. Ik ben blij dat Wiebes vooralsnog luistert naar burgers, door het uitstel dat er nu is voor de DT’s. Maar in zijn Kamerbrief kondigt hij aan de uitnodiging voor de aangifte 2016 uitsluitend digitaal te doen en dat is al over 8 maanden! ANBO vindt dat naast de mogelijkheid van papieren communicatie, er beter nagedacht moet worden over eisen en wensen rondom digitale communicatie. Dat geldt ook voor andere overheidsinstanties. Er moet altijd een alternatief blijven voor burgers die niet digitaal kunnen communiceren met de overheid. Digitaal waar het kan, schriftelijk waar het moet.“

Steeds meer de norm

Technisch gezien had de digitalisering volgens Wiebes al kunnen doorgaan. "De DT is een bericht dat zich goed leent voor volledig digitale verzending. Voor alle DT’s geldt dat zij niet alleen in de Berichtenbox worden bezorgd, maar ook op het portaal MijnToeslagen worden geplaatst." Voordeel van het uitstel, zo schrijft Wiebes, is dat hij nu extra tijd heeft om de zaken te regelen voor mensen die niet kunnen meekomen met het elektronisch berichtenverkeer. Tegelijk constateert hij dat digitaal contact ‘steeds meer de norm wordt’. Zo deed ruim 98 procent van de belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting digitaal aangifte dit jaar, vorig jaar was dat 96 procent.

Wet Elektronisch Berichtenverkeer

Op 1 november 2015 is de Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Deze wet heeft ten doel om het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en burgers volledig te digitaliseren

 

Naar overzicht
Inkomen