15 mei 2017

Afkoop kleine pensioenen niet meer mogelijk

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen kleine pensioenen niet langer afkopen. De ministerraad heeft het voorstel hierover van demissionair staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Pensioenuitvoerders moeten deze kleine pensioenen tot €467,89 samenvoegen en een bestemming geven.

Voor jong en oud positief

“ANBO vindt heel goed dat het niet langer mogelijk is om kleine pensioenen af te kopen”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “Voor zowel jongeren als bijna gepensioneerden is het positief. Jongeren hebben vaak verschillende banen, waardoor ze vaak kort bij verschillende pensioenfondsen aangesloten zijn. Hierdoor bouwen ze kleine delen pensioen op. Als die telkens afgekocht worden, dan hebben ze uiteindelijk onvoldoende pensioeninkomen. Voor bijna gepensioneerden kan de afkoop van een klein pensioen nadelig zijn, omdat het bij je inkomen wordt opgeteld. Hierdoor zou je minder zorgtoeslag kunnen krijgen." 

Nieuwe wet in 2018 in werking 

Pensioenuitvoerders hadden voorheen het recht om kleine pensioenen af te kopen. Vaak deden zij dat vanwege de hoge administratiekosten. Het streven is dat de wet 1 januari 2018 in werking treedt. 

Naar overzicht
Portemonnee geld inkomen inkomensondersteuning
Inkomen