30 oktober 2021

Advies over AOW-gat Surinamers onbegrijpelijk

ANBO is ronduit teleurgesteld over een advies van de Raad van State over het AOW-gat van Surinamers. In een advies aan het kabinet stelt de RvS dat zij niet financieel gecompenseerd hoeven te worden.

Demissionair minister Koolmees had om dit advies gevraagd, nadat een speciale commissie een voorstel had gedaan voor een oplossing voor deze groep AOW’ers. Geen van de voorstellen die deze commissie-Sylvester heeft gedaan is overgenomen.

Kleine lettertjes

Het recht op AOW kan alleen worden opgebouwd als je in Nederland woont. Suriname was tot 1975 een deel van Nederland, maar Surinamers bouwden toch géén AOW op. In de kleine lettertjes van de wet is namelijk bepaald dat AOW alleen wordt opgebouwd in het Europese deel van het koninkrijk; in Nederland dus.

Surinamers die na de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen, begonnen dus pas vanaf dat moment AOW op te bouwen. Toen ze de AOW-leeftijd bereikten, bleken ze enorm gekort te worden. Als iemand bijvoorbeeld op zijn veertigste in Nederland was komen wonen, miste hij of zij 25 jaar AOW-opbouw. Dat levert een korting van 50% op de AOW op. Dat is nu nog geen € 445 in de maand.

De opbouw van een volledige AOW via wonen in Nederland gedurende een periode van 50 jaren is natuurlijk niet voor niets. Anders zou iedereen die maar korte tijd in Nederland heeft gewoond bijvoorbeeld een volledige AOW kunnen krijgen..

ANBO vindt echter dat de positie van Surinamers niet te vergelijken is met inwoners van andere landen. Tot november 1975 woonde men immers op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

Belastingvrije uitkering

De commissie-Sylvester stelde deze zomer voor om Surinamers met een AOW-gat een eenmalige belastingvrije uitkering te geven ter compensatie. Ook werd voorgesteld om vanaf nu in hun AOW-uitkering ook de jaren mee te tellen die ze in Suriname woonden. Maar de Raad van State kijkt alleen maar naar de wet- en regelgeving.

Dat is volgens ANBO nu juist het probleem: er zitten lacunes in de wet- en regelgeving, waardoor deze groep buiten de boot valt. De wens was en is juist een specifieke maatregel voor deze groep.

ANBO gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet zijn verantwoordelijkheid neemt en alsnog de voorstellen van de commissie-Sylvester overneemt.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Advies over AOW-gat Surinamers onbegrijpelijk