5 september 2016

Actievere voorlichting overbruggingsregeling AOW-gat

Er komt betere voorlichting over de overbruggingsregeling voor mensen met een VUT- of prepensioenregeling, die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de financiële problemen komen. Wanneer iemand 64 jaar en 11 maanden is geworden, kan voortaan een rappelbrief tegemoet worden gezien. En die wordt herhaald bij 65 jaar en drie maanden als geen aanvraag is ingediend, terwijl uit inkomens- en vermogensgegevens blijkt dat mogelijk wel recht bestaat. Daarnaast kan de financiële tegemoetkoming met terugwerkende kracht tot maximaal een jaar aan worden gevraagd. Dat heeft staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken onlangs in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Maanden financieel overbruggen is een crime

“ANBO heeft eerder flink kritiek gehad op de conclusies van Klijnsma over het lage aantal mensen dat gebruik maakt van de overbruggingsregeling. Toen is aangedrongen op onderzoek naar de reden. In de Kamerbrief van Klijnsma brengt de staatssecretaris verslag uit van drie telefonische onderzoeken die hebben plaatsgevonden naar het niet-gebruik van de overbruggingsregeling”, licht Liane den Haan toe. De directeur-bestuurder wijst erop “dat al eerder druk is uitgeoefend om de regeling te verbeteren en uit te breiden. Ik hoop dat dit nu gaat werken, want zomaar financieel een aantal maanden overbruggen tussen VUT en AOW is voor velen echt een crime. Het is goed dat er maatregelen zijn genomen opdat meer mensen van de regeling gebruik gaan maken. Maar de hele overbruggingsregeling was niet nodig geweest als het kabinet de verhoging van de AOW-leeftijd minder snel en met meer ruimte voor maatwerk had ingevoerd.”

Afhankelijk van inkomen, vermogen en partner

Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op een tegemoetkoming als ze een AOW-gat hebben. Het gaat om ouderen met een laag inkomen die tot hun 65e een VUT- of prepensioenregeling hebben. Door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar krijgt een deel van deze mensen te maken met een financieel gat. De regeling moet hen helpen deze periode te overbruggen. Om de ouderen die ervoor in aanmerking komen toch te bereiken, komt er dus betere voorlichting over de overbruggingsregeling. De overbruggingsregeling is afhankelijk van inkomen en vermogen en dat van de partner. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk van andere inkomsten, zoals het aanvullend pensioen.

Meer informatie over de overbruggingsregeling is te vinden op https://www3.anbo.nl/raad-daad/inkomen/aow