27 januari 2015

ABU: Uitzendwerk kan senioren helpen

“Uitzendwerk is de beste manier om vooroordelen over senioren weg te nemen”, benadrukt Aart van der Gaag (voorzitter van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) deze maand in ANBO Magazine. “Ga maar na: solliciteer je voor een vaste baan, dan volgen drie rondes met gesprekken voordat de knoop wordt doorgehakt. Kom je binnen via het uitzendbureau, dan is het selectieproces veel lichter. Je krijgt gemakkelijker een voet tussen de deur.”

Seniorenuitzendbureaus 

Nederland telt verscheidene uitzendbureaus die zich richten op oudere werknemers. “In het geheel van de uitzendbranche leveren ze geen grote bijdrage,” volgens Van der Gaag. “Althans: getalsmatig. De grote uitzendbureaus leveren inmiddels veel meer werk voor senioren. Maar de gespecialiseerde uitzendbureaus hebben in Nederland wél voor een doorbraak gezorgd. Dankzij hen zijn andere uitzendbureaus ook gaan nadenken over werk voor senioren. Ze hebben een vliegwieleffect veroorzaakt.”

Negatieve beeldvorming

En dat is hard nodig, want met 13 procent is de werkloosheid onder 55-plussers dan ook hoog ten opzichte van andere groepen op de arbeidsmarkt. Een van de manieren waarop de uitzendbranche senioren aan het werk wil helpen is via de afspraak met minister Asscher om in twee jaar tijd 22.500 55-plussers aan een baan te helpen. Dat blijkt moeilijker dan gedacht, zelfs al is de leeftijdsgrens inmiddels verlaagd naar 50-plus. Senioren hebben veel last van negatieve beeldvorming. “Terwijl alle onderzoeken uitwijzen dat oudere werknemers net zo goed presteren als jongere,” zegt Aart van der Gaag. De grote uitdaging op dit moment is: vooroordelen over oudere werkzoekenden wegnemen. Van der Gaag mag dan zelf niet geloven in een focus op deze doelgroep, hij ziet er wel de noodzaak van. “Ik houd er niet van om mensen een sticker op hun voorhoofd te plakken. Maar de realiteit is nu eenmaal dat ouderen moeilijker aan de bak komen. Daar wil ik wil extra energie in steken.”

Lees hier het hele interview met Aart van der Gaag. 

Naar overzicht
Inkomen