25 januari 2018

ABP stelt afschaffing ANW-compensatie uit

Pensioenfonds ABP stelt de afschaffing van de ANW-compensatie uit. Het fonds doet dat na een oproep daartoe van onder andere ANBO en de sociale partners.

De afschaffing van de ANW-compensatie heeft tot veel onrust geleid. Het probleem betreft huishoudens als iemand zijn partner verliest, terwijl hij of zij nog geen recht heeft op AOW. Weliswaar krijgt de nabestaande dan wel het zogeheten partnerpensioen, maar dat is erop gebaseerd dat de nabestaande ook een AOW krijgt. De weduwe of weduwnaar blijft daardoor met een groot inkomensgat zitten, dat wel tienduizend euro per jaar kan bedragen. Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen kan zij of hij een beroep doen op de ANW.

ABP schafte de ANW-compensatieregeling die dit gat opvangt, af bij een vereenvoudiging van het zeer complexe pensioenreglement en verhoogde tegelijkertijd het partnerpensioen. Het fonds maakte daarbij twee ernstige fouten: zoals bestuursvoorzitter Corien Wortmann toegaf was de communicatie zwaar onder de maat en bovendien zou de regeling al binnen twee maanden ingaan, namelijk op 1 februari.

ANBO en andere partijen riepen daarop het ABP op om de afschaffing uit te stellen en eerst duidelijke, haalbare alternatieven op tafel te leggen. Daar is nu gehoor aan gegeven door de regeling eerst per 1 mei in te voeren. Dat is in elk geval een stap, hoewel ABP nog wel wat meer tijd had mogen nemen van ANBO.

Belangrijk is dat deelnemers helder worden geïnformeerd en dat het alternatief haalbaar is. ANBO zit niet aan tafel bij het opstellen van de regeling maar zal via haar partners erop aandringen die maatstaven hard te hanteren.

Zie ook de uitleg op de website van het ABP

Naar overzicht
Inkomen