13 maart 2015

ABP handhaaft compensatie AOW-partnertoeslag

Pensioenfonds ABP draait het schrappen van de compensatie voor de AOW-partnertoeslag terug. Dit na druk van onder meer ANBO. “ABP wilde de compensatie eerst schrappen, en dat zonder dit vooraf aan te kondigen. Dat kan leiden tot een inkomensachteruitgang tot wel meer dan 500 euro per maand. Daar konden mensen zich niet op voorbereiden,” zegt ANBO-directeur Liane den Haan. “Goede zaak dus dat dit is teruggedraaid.”

De regeling

Zo’n 20.000 ABP-gepensioneerden hebben in februari of maart bericht ontvangen van het ABP-pensioenfonds, dat per direct hun ABP-aanvulling op de AOW-partnertoeslag zal komen te vervallen. Het gaat om gepensioneerden die voor 1 januari 1950 zijn geboren en van wie de partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Heeft die partner geen of een klein inkomen, dan ontvangt de AOW-gerechtigde een AOW-partnertoeslag via de SVB. Wordt die AOW-partnertoeslag gekort of niet betaald, dan heeft de AOW-gerechtigde op basis van het ABP-pensioenreglement recht op een aanvulling/compensatie. Die wilde het ABP dus afschaffen.

Tegendruk

ABP kreeg veel commentaar op het schrappen van de compensatie. “De afdeling belangenbehartiging van ANBO heeft direct bezwaar geuit bij het pensioenfonds, onder meer op basis van meerdere brieven van haar leden. Ook indirect is invloed uitgeoefend, bijvoorbeeld via de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), waar ANBO deel van uitmaakt. De ACOP heeft deze week namelijk in de Pensioenkamer (waar overleg tussen werkgevers en werknemers over de ABP-pensioenregeling plaatsvindt) de gewraakte maatregel besproken met het ABP bestuur.