25 juni 2018

Aantal alleenstaanden groeit en blijft groeien

Het aantal alleenwonenden neemt de laatste jaren snel toe, en groeit zelfs naar 3,6 miljoen in 2047. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het betreft dan maar liefst een kwart van het aantal volwassenen. Volgens het CBS is de groei van het aantal alleenstaanden en alleenstaande ouders het gevolg van grote veranderingen in de samenleving, zoals de mate waarin mensen hun eigen levensloop kunnen vormgeven. "Daarin spelen welvaart, toegenomen economische zelfstandigheid van vrouwen en de uitbreiding van de verzorgingsstaat een rol", maar ook de manier waarop onze samenleving omgaat met de samenhang tussen seksuele relaties, kinderen krijgen en het huwelijk. Bovendien is het gewoner geworden om op latere leeftijd te scheiden.

Lees meer: 'Honderd jaar alleenstaanden', CBS

Anders bouwen, anders leven

"Deze blik op de toekomst is van groot belang op onze ouder wordende samenleving. Vanaf 2019 is de helft van Nederland ouder dan 50. Nu al is ruim 23 procent van hen alleenstaand en, naarmate zij ouder worden, loopt het percentage alleenstaanden op naar een derde van alle 70-plussers en zelfs de helft van alle 85-plussers. Dan is het cruciaal dat het woonbeleid, ons zorgbeleid en de manier waarop we over sociale netwerken nadenken op dat inzicht wordt aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop mensen wonen: we hebben flinke tekorten aan levensloopbestendige woningen. Bij de bouw daarvan moeten we rekening houden met eenpersoonshuishoudens - dus niet te groot - en het stimuleren van sociale contacten in de buurt. De wijk moet weer multifunctioneel worden ", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Alleenstaand maar niet alleen

Volgens het CBS is het niet altijd zo dat alleenstaanden geen partnerrelaties hebben. Meer dan 1 op de 5 heeft een lat-relatie. Van de lattende vijftigplussers willen 4 op de 10 op termijn trouwen of samenwonen. De meerderheid wil dus alleen blijven wonen. Zes op de tien alleenstaande 50-plussers willen niet (meer) trouwen of samenwonen. Een meerderheid van de alleenstaande 50-plussers wil sowieso geen relatie meer. Volgens het CBS is een partnerrelatie is niet de enige vorm van contact waar mensen waarde aan hechten. Ook relaties met familie, vrienden en buren spelen een belangrijke rol in het welbevinden. Alleenwonenden zijn lang niet altijd eenzaam. Integendeel: slechts 5 procent van de alleenstaanden voelt zich sterk eenzaam. Wel zijn alleenstaanden en alleenstaande ouders vaker eenzaam dan andere groepen. Dat is vooral het geval bij gescheiden mensen.

Lees ook: Scheiden na uw 50ste, en dan? 

Naar overzicht
Wonen