10 maart 2022

Aanslag op koopkracht, vooral bij gepensioneerden

De koopkracht gaat dit jaar flink achteruit, met gemiddeld 2,7%, zo blijkt uit voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB). Gepensioneerden gaan er waarschijnlijk nog iets meer op achteruit, namelijk 2,8%. ANBO vreest dat deze schatting nog te rooskleurig is, gezien de torenhoge inflatie.

De cijfers van het CPB zijn een gemiddelde. Dat betekent dat de daling van de koopkracht voor een individueel huishouden hier nog erg van kan afwijken. De helft zal er minder in koopkracht op achteruit gaan, maar de andere helft juist meer. Daarnaast worden in de berekening van de koopkracht voorspellingen van de inflatie en het inkomen gebruikt, maar deze zijn voor iedereen verschillend.

Hard geraakt

Het CPB gaat uit van een inflatie van 5,2%. Niet iedereen wordt echter even hard geraakt door de stijgende prijzen. Het is bijvoorbeeld erg afhankelijk van de vraag of u veel of weinig energie verbruikt en of u in een koop- of huurwoning woont.

ANBO vindt de schatting van het koopkrachtverlies te optimistisch, gezien de inflatie. De inflatie kan namelijk (deels) worden opgevangen door een gestegen inkomen. Gepensioneerden zijn grotendeels afhankelijk van de AOW en het aanvullend pensioen. De AOW zal waarschijnlijk wel omhoog gaan, maar de normale verhoging is lang niet voldoende om de inflatie bij te benen. Verder wordt het aanvullend pensioen al jaren niet of nauwelijks geïndexeerd, omdat pensioenfondsen volgens de regels een te lage dekkingsgraad hebben.

Wensen gedeeld

Per saldo stijgt het inkomen van veel gepensioneerden dus nauwelijks. De hoge inflatie komt voor deze groep daarom extra hard aan. Voor werkenden is dit effect naar verwachting iets minder groot, omdat hun inkomens meer stijgen dan die van gepensioneerden. Het CBP gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 2,8%. Op zo’n stijging hoeven gepensioneerden waarschijnlijk niet te rekenen.

ANBO gaat zich er hard voor maken dat de AOW en het aanvullend pensioen wél met een reëel percentage zullen gaan stijgen. Wij hebben onze wensen – samen met andere ouderenorganisaties van de Seniorencoalitie – vandaag gedeeld met de Tweede Kamer tijdens een Rondetafelgesprek.

Deze wensen zijn:

  1. Het kabinet moet de belofte uit het coalitieakkoord over een “evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen” nakomen.
  2. Koopkrachtbeleid voor senioren mag niet beperkt blijven tot lapmiddelen en halfslachtigheid. Daarvoor zijn de achterstanden te ernstig en te breed.
  3. Het plan voor ontkoppeling van de AOW moet van tafel.
  4. Verhoging van de ouderenkorting als compensatie hiervoor is een sympathieke maatregel, maar biedt geen soelaas voor senioren met een laag inkomen. Zij kunnen deze korting (hoe hoog ook) niet verzilveren.

Uiteraard heeft ANBO oog voor de actuele ontwikkelingen. De inflatie stijgt snel en door de oorlog in Oekraïne komt daar voorlopig waarschijnlijk nog geen einde aan. Dat maakt het lastig om voor dit jaar een goede inschatting te maken van de ontwikkeling van de koopkracht. Voor de Seniorencoalitie blijft wel het uitgangspunt dat de overheid ervoor moet zorgen dat gepensioneerden het hoofd boven water kunnen houden.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

Aanslag op koopkracht, vooral bij gepensioneerden