6 december 2018

Aanslag koopkracht door lokale belastingen

Alarmerende berichten vanochtend naar aanleiding van een onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De aanslag onroerendezaakbelasting zal komend jaar met gemiddeld 2,2 procent stijgen. "Ik word hier echt niet blij van," zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Dit is een rechtstreekse aanslag op de koopkracht! Vooral gepensioneerden met een smalle beurs zullen de klos zijn."

WOZ-waarde stijgt mee met woningwaarde

De basis voor de aanslag is de vastgestelde WOZ-waarde van de woning. Gelet op de ontwikkeling op de woningmarkt stijgt de waarde van woningen. Dus dat alleen al kan de oorzaak zijn van hogere lasten. Gemeenten mogen zelf bepalen welk tarief zij hanteren voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Dat kan dus een dubbel nadeel opleveren. De lasten stijgen al door een hogere waarde en de gemeente kan daar nog via een hoger tarief een schepje bovenop doen.

Inkomenspolitiek

Den Haan: "In feite bemoeit de gemeente zich via de lokale belastingen met inkomenspolitiek. Ten onrechte, want daar gaat de landelijke overheid over."
ANBO pleit al sinds 2016 voor een landelijke grens voor lokale belastingen en regionale heffingen. Een zorgvuldig inkomensbeleid waarbij de gevolgen voor de koopkracht ook dicht bij de realiteit liggen, kan niet onevenredig negatief worden beïnvloed door lokale ontwikkelingen. "Wij zijn zeer kritisch naar het kabinet waar het gaat om voorspellen van de koopkracht. Dit voorbeeld is een mooie gelegenheid om maatregelen te nemen. Ik ga ervan uit dat dit kabinet deze handschoen oppakt", aldus Den Haan.

ANBO | Belastingen - aanslag op de koopkracht door lokale belastingen