30 januari 2014

Aangepast pensioenakkoord niet voldoende

ANBO is van mening dat ook het bijgestelde kabinetsplan over de verlaging van de pensioenopbouw niet goed uitpakt voor pensioendeelnemers. Daarnaast dreigen er nu ook weer andere problemen, die zorgen voor het door elkaar lopen van meerdere pensioendiscussies. Directeur Liane den Haan: “Dit is zeker niet bevorderlijk voor het broodnodige herstel van het vertrouwen in ons pensioenstelsel”. De onrust die de afgelopen jaren is ontstaan bij veel pensioendeelnemers, blijft  aangewakkerd door de maatregel om de pensioenopbouw verder te beperken. Daarnaast zal dit, door de grotere impact voor jongere deelnemers, de broodnodige solidariteit verder onder druk zetten.

Vandaag rondetafel

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek gesprek plaats met deskundigen uit de pensioenwereld over de wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014. Deze wijziging, neergelegd in een zogeheten ‘novelle’, is tot stand gekomen in overleg tussen de coalitiepartijen PvdA en VVD met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Het oorspronkelijke plan van het kabinet haalde afgelopen oktober geen meerderheid in de Eerste Kamer; het wetsvoorstel is daarop aangehouden, totdat het kabinet met een wijzigingsvoorstel zou komen. De novelle ligt nu dus voor ter behandeling in de Tweede Kamer. ANBO zal vanmiddag de hoorzitting bijwonen.

 

Naar overzicht
Inkomen