19 juli 2016

Aanbieders wijkverpleging wéér de klos

Seniorenorganisatie ANBO sluit zich aan bij de kritiek op de zorgverzekeraars die geld terugvorderen van aanbieders van wijkverpleging. Zorgondernemerskoepel Actiz liet weten woedend te zijn. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, legt de commotie uit: “Zorgverzekeraars hebben met aanbieders van wijkverpleging in 2015 een ‘omzetplafond’ afgesproken. Ze vinden dus dat een zorgorganisatie, zelfs als er meer vraag is van cliënten, niet meer zorg mag leveren dan er vooraf is ingeschat. Maar binnen de zorgverzekeringswet hebben cliënten keuzevrijheid en mag men zelf voor een zorgaanbieder kiezen. Dat betekent dat sommige aanbieders onderbesteding hebben en andere overbesteding. Het is aan de zorgverzekeraars om het budget dan ook te herverdelen en eventueel in het kader van zorgplicht uit te breiden. Echter nu moeten zorgaanbieders die meer hebben uitgegeven terugbetalen, in totaal maar liefst 51 miljoen euro! Daardoor komt de continuïteit van zorg in het geding. En wordt de keuzevrijheid ondermijnd.”

Langer thuis

Het overheidsbeleid is er op gericht om langer zelfstandig wonen te bevorderen. Den Haan: “Dat is ook de wens van cliënten, maar het betekent wel dat er steeds vaker verpleegkundige zorg aan huis moet worden geleverd. Het is dus helemaal niet vreemd dat zorgaanbieders met meer vraag te maken hebben gehad dan vooraf ingeschat. Die aanbieders voelen ook een zorgplicht en laten cliënten natuurlijk niet aan hun lot over. Daardoor gaan ze over het budget heen.”

Zorgen om rechtszaken

ANBO heeft het liefste dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) er samen met de zorgaanbieders (Actiz) uit komt. “Dat lijkt echter niet gelukt,” legt Den Haan uit. “Daardoor zullen er stevige discussies ontstaan, soms misschien zelfs tot rechtszaken aan toe. De wijkverpleging redt het niet zonder financiële middelen, laat staan wanneer ze miljoenen terug moeten betalen aan zorgverzekeraars. Wat ANBO betreft gijzelen zorgverzekeraars hiermee het beleid van langer zelfstandig wonen.” De belangenbehartiger volgt de ontwikkelingen op de voet.

Gezondheid