30 augustus 2013

90% senioren wil thuis zorg of hulp krijgen

Bijna 90 procent van de Nederlanders wil thuis blijven wonen, ook als zij zorg of hulp nodig hebben. Dat is te lezen in het geheel vernieuwde ANBO Magazine. Hóe dat verder vorm krijgt sluit alleen niet echt aan bij de nieuwe werkelijkheid van de grootschalige zorghervorming, zo concludeert ANBO uit eigen onderzoek onder ruim 1.500 leden en niet-leden. “Men wil graag zelf beslissen hoe zij oud of hulpbehoevend worden. Maar ze ondernemen geen actie en treffen geen voorbereidingen. Staatssecretaris Van Rijn kan de zorg hervormen, maar hij moet ook de cultuur van zorg vragen en geven kunnen veranderen”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

'Dat zien we later wel'

In het AD van vandaag is het verhaal van Bram en Jantine Harberink te lezen: "De zestigers voelen zich piepjong en staan er liever niet al te lang bij stil  hoe het moet als de tijd aanbreekt dat een van de twee langdurige zorg nodig heeft. 'Als het zover is, dan zien we het wel. Dan is het nog vroeg zat', vertelt Bram" Dat komt overeen met de resultaten van het onderzoek van ANBO. Zelfs bij een zware zorgvraag wíl bijna 64 procent van de ondervraagden niet naar een zorginstelling. Toch gaat bijna 60 procent van hen pas voorbereidingen daarvoor treffen vanaf het moment dat zij die hulp of zorg nodig hebben.

Zelf zorg inkopen lukt de meerderheid niet

Bram en Jantine hopen later zelf hun zorg in te kopen en ze verwachten niet dat hun kinderen als mantelzorger gaan optreden. Uit het onderzoek van ANBO blijkt dat 70 procent van de ondervraagden denkt dat hun inkomen niet toereikend is om zorg thuis te organiseren wanneer dat nodig is. Diezelfde 70 procent denkt dat hun netwerk niet bij machte is om (aanvullende) mantelzorg te verlenen. 60 Procent van de ondervraagden geeft bovendien de voorkeur aan professionele hulp, boven mantelzorg van kinderen of familie. Ook vreest ruim de helft van de ondervraagden dat een zorginstelling – tegen hun wens in – de enige mogelijkheid is als zij veel zorg of hulp nodig hebben.

Den Haan: “Dat is niet meer de realiteit. In gesprekken met mensen hoor ik vaak: ‘ik wil mijn kinderen niet met zorg belasten’. Maar ze beseffen niet dat er, gelukkig, een fase is met een lichte zorgvraag. Gemeenten moeten die hulp vormgeven, maar ze hebben er geen ervaring mee en ze krijgen er ook geen extra geld voor. Een informeel netwerk is dan opeens de enige oplossing voor hulp en ondersteuning.”

80 procent heeft zich niet voorbereid op toekomst

Bijna 80 procent van de ondervraagden zegt wel ‘af en toe’ tot ‘heel vaak’ na te denken over hun toekomstige zorgvraag. Naast de 60 procent die professionele hulp verwacht, wil ongeveer 27 procent mantelzorg van de partner. Bijna 80 procent heeft hier nog met niemand over gepraat en ook geen voorbereidingen getroffen. “Hier zien we twee problemen. Mensen verwachten professionele zorg, maar het is maar zeer de vraag of gemeenten aan die wens kunnen voldoen. Verder blijkt, ook uit eerder onderzoek van ANBO, dat mensen hun verwachtingen niet bespreken. Men vindt het vanzelfsprekend dat er voor hen gezorgd wordt, omdat ze zelf ook voor hun partner zouden zorgen, of zelfs zouden willen verhuizen als de partner ziek of hulpbehoevend wordt.

Naar overzicht
Gezondheid