06 september 2018

65-plussers maken de helft van alle zorgkosten

Nederland wordt ouder en dat is te merken in de uitgaven voor de zorg: de helft van de kosten voor zorg wordt gemaakt door mensen van 65 en ouder. Jaarlijks wordt er zo’n 28 miljard euro besteed aan zorg voor 65-plussers. Dat schrijft zorgdata-analist Vektis vandaag. De kosten voor zorg lopen op naarmate de leeftijd vordert: “85-plussers maken vooral kosten in de Wet langdurige zorg (5,6 miljard) en de wijkverpleging (1,3 miljard). De jongste ouderen, de groep 65-74-jarigen, hebben een beduidend betere gezondheid en minder zorg nodig. In deze categorie zijn de kosten van medisch-specialistische (ziekenhuis)zorg (4,3 miljard) de grootste kostenpost.”

Niet alleen vergrijzing

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Laten we niet de indruk wekken dat de stijging van de zorgkosten enkel komt door de vergrijzing. Ook is onze welvaart enorm toegenomen en er is medisch gezien enorm geïnnoveerd om ziekten te genezen of chronisch te maken. Dat kost veel geld. De stijging van de zorgkosten is dus een signaal dat het goed gaat met Nederland. Niet alleen blijven we langer gezond, we blijven daardoor ook langer actief – betaald of onbetaald – en dragen meer bij aan de samenleving. Maar stijgende zorgkosten slokken wel een enorm deel op van het totale overheidsbudget, dus slimmer omgaan met geld is en blijft nodig. We pleiten ook hier, opnieuw, voor meer investeringen in wonen, wijken en welzijn. Deze investeringen zorgen ervoor dat de echt dure zorg zo lang mogelijk buiten de deur kan blijven."

Steeds grotere kans om heel oud te worden

Uit eerder onderzoek, onder andere van het RIVM, bleek dat de kans om heel oud te worden flink toeneemt: het aantal mensen van 100 jaar en ouder zal tussen nu en 2040 bijna verviervoudigen. De levensverwachting in goede ervaren gezondheid neemt tot 2040 ongeveer even veel toe als de totale levensverwachting. In 2040 hebben we op 65-jarige leeftijd nog 14 jaar in goede ervaren gezondheid in het vooruitzicht en 16 jaar zonder beperkingen. Dat betekent ook dat de zorgkosten in de toekomst nog verder oplopen. De zorgkosten voor 65-plussers vallen in 2030 circa 37 procent hoger uit dan in 2017.

Zorg is ook een van de grootste arbeidsmarkten

In de sector Zorg & Welzijn werken in totaal 2,1 miljoen mensen. 376 duizend van hen zetten zich dagelijks in voor zorg aan ouderen. Door krimp, reorganisatie, bezuinigingen en de hoge werkdruk zijn er rond 2014 ruim 30 duizend werkenden uit de ouderenzorg gestapt. Circa 15% van hen is in 2016 en 2017 als herintreder opnieuw aan de slag gegaan in deze sector, zo schrijft Vektis.

Lees het gehele rapport

Naar overzicht
Gezondheid