26 augustus 2019

62% van de ouderen: bejaarden bestaan niet

Mensen zijn tot op hoge leeftijd heel actief. Veel ouderen zijn mantelzorger, passen op hun kleinkinderen of doen vrijwilligerswerk. Ze gaan naar festivals, sporten en zijn actief op social media. En zijn van grote waarde voor hun omgeving en de maatschappij. Daarom vroeg ANBO aan haar achterban of zij het eens zijn met de stelling: “Bejaarden bestaan niet.”

Verkeerd beeld in de media

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO werd begin augustus geïnterviewd door De Telegraaf. Den Haan: “Het lijkt soms wel of oud worden als een ziekte wordt gezien en dat ouderen alleen maar een probleem zijn. In de media worden ouderen geportretteerd als kwetsbaar en hulpbehoevend. Ze zouden weinig flexibel, afhankelijk en dus een kostenpost zijn. Maar de nieuwe generatie senioren logenstraft deze mening. We worden alsmaar ouder. De levensverwachting ligt nu al op 90 jaar en de volgende generatie zal misschien al wel 100 jaar worden. Op dit moment is de helft van de bevolking 50 jaar of ouder en 200.000 zijn zelfs 80 jaar of daarboven."

Kentering

En dat blijkt ook uit de reacties die we op de peiling kregen. Ruim 2.500 van de ANBO-leden reageerden en 62% van hen vindt dat bejaarden niet meer bestaan.

Den Haan: “Ik ben blij dat er een kentering gaande is, ingezet door 65-plussers zelf. Je kunt niet meer om hen heen. Ze zijn bijvoorbeeld al verantwoordelijk voor zo'n 20 tot 30% van het vrijwilligerswerk voor de sportclub, kerk of buurt- op verpleeghuis. Dan heb ik het nog niet eens over de mantelzorg die deze groep doet. En ze voelen zich van waarde, en allerminst bejaard. Fijn dat we op de goede weg zijn."

Discussieer mee op het Democratiefestival: 30 en 31 augustus

Wilt u verder praten over dit onderwerp? Kom dan vrijdag 30 of zaterdag 31 augustus a.s. naar het ANBO-debat over Goed Oud Worden tijdens het Democratiefestival in Nijmegen! Tijdens dit debat praten we verder over dit onderwerp. Want hoe doe je dat, goed ouder worden? En waarom wordt ouder worden gezien als iets dat erg is? Hoe wilt u straks ouder worden en hoe wilt u dat anderen u zien als u ouder bent? Kom naar het Democratiefestival en discussieer mee!

Klik hier voor meer informatie over het Democratiefestival

 

Gezondheid