09 februari 2012

45% studenten wil niet in ouderenzorg

Bijna de helft van de artsen en verpleegkundigen in opleiding wil niet in de ouderenzorg werken. Dat schrijftSpitsvandaag. Het gebrek aan kennis, kunde en motivatie bij verpleging en artsen betekent dat oudere patiënten geen optimale zorg krijgen. ANBO herkent dit beeld en pleit al langer voor aandacht voor kwetsbare ouderen tijdens de opleiding. Studenten hebben vaak een negatief beeld van deze groep. Met het oog op de vergrijzing vindt ANBO het van groot belang dat de ouderenzorg van hoge kwaliteit blijft, en dat die kwaliteit ook in de toekomst gehandhaafd blijft.

Toekomst van de zorg

ANBO buigt zich de komende tijd intensief over de zorg in de toekomst, en de rol die het personeel daarin speelt. Het kabinet heeft werkgevers-, werknemers-,patiënten- en consumentenorganisatiesgevraagd mee te denken over de betaalbaarheid van de zorg. Ook ANBO zal het kabinet adviseren via haar lidmaatschap van de Sociaal-Economische Raad.

De stijging van de levensverwachting, in combinatie met de toegenomen technische mogelijkheden maken de zorg in rap tempo duurder. Op dit moment gebruikt de gemiddelde Nederlander nog ongeveer 5.000 euro per jaar aan zorg. Als er niets verandert zal dat in 2040 oplopen naar minimaal 17.000 per jaar, waardoor de zorgkosten dan een derde van de rijksbegroting zullen uitmaken.SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kanwaarschuwt voor de moeilijke keuzes die ons dan te wachten staan.

Praat mee!

Om de zorg ook betaalbaar te houden voor toekomstige generaties brengt de SER begin 2013 advies uit aan het kabinet. Tot 1 maart van dit jaar kan iedereen die ideeën heeft over de toekomstbestendigheid en de betaalbaarheid van de zorg, zijn mening geven opSER.nl.

Naar overzicht
Gezondheid