18 december 2018

2029: méér Nederlanders, méér alleenstaanden

De bevolking van Nederland zal de komende jaren blijven groeien. In 2029 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen. Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. In 2060 worden 18,6 miljoen mensen verwacht. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS. Zoals bekend blijft het aantal ouderen groeien: in 2030 wonen er naar verwachting 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland, 920 duizend meer dan nu. Daarmee vormt deze groep bijna een kwart van de bevolking, wat invloed heeft op allerlei beleid rond wonen, werken en welzijn. 

Trots op vergrijzing

"Het is een verdienste van jewelste dat onze samenleving zo oud en zo goed oud wordt", zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. We mogen trots zijn op de zogeheten vergrijzing en het reservoir aan kennis, ervaring en wijsheid dat dat met zich meebrengt. Nu is het tijd om aandacht te geven aan goed ouder worden. Hoe zorgen we ervoor dat we in een prettige woning, in een wijk met goede voorzieningen, oud worden? Hoe zorgen we ervoor dat het sociale netwerk van mensen versterkt wordt, zodat ze tot op hoge leeftijd prettig en zelfstandig kunnen wonen? Hoe zorgen we ervoor dat, wanneer iemand zorg nodig heeft – thuis, in het ziekenhuis of eventueel in een verpleeghuis – er voldoende aandacht, tijd en liefdevolle zorg is? Ook als het einde van het leven is aangebroken. Kortom: hoe zorgen we dat de kracht van een oudere samenleving benut wordt, en overgedragen wordt op de generaties die na hen komen?"

Meer eenpersoonshuishoudens

Niet alleen de bevolkingssamenstelling verandert, ook de samenstelling van huishoudens; een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers. Het aantal huishoudens blijft stijgen - tussen 2019 en 2030 neemt het aantal naar verwachting toe met 550 duizend - hoewel de groei na 2030 minder sterk is. Volgens het CBS zullen er in 2060 naar verwachting 8,8 miljoen huishoudens zijn. In 2030 zullen er 3,5 miljoen huishoudens uit één persoon bestaan, 406 duizend meer dan nu, zo becijfert het CBS.  

Eenzame pion
Gezondheid